Vojáci 20. úkolového uskupení předali

afghánským dětem školní potřeby


Příslušníci 20. úkolového uskupení Armády ČR v misi Resolute Support se v minulém týdnu podíleli na předávání humanitárního daru pro afghánské děti. Ačkoliv primárním úkolem této jednotky je především administrativní a logistická podpora českých vojáků působících na území Afghánistánu, pomáhají a podporují i místní obyvatelstvo ve formě zprostředkování humanitární pomoci.

Kromě plnění operačního úkolu v místě nasazení se Armáda České republiky pravidelně zapojuje do zprostředkování předávání humanitárních darů. Zajišťuje zpravidla dopravu na území, kde působí čeští vojáci, a následné předání darů konkrétním příjemcům.

V minulém týdnu bylo tak na základně HKIA (Hamid Karzai International Airport) předáno celkem 11 krabic se školními batohy, včetně dvou s brýlemi a pastelkami. Jednalo se o humanitární dar zájmového spolku Berkat, který spolupracuje s Armádou České republiky již řadu let. Dlouhodobě tento spolek zasílá do Afghánistánu místním dětem a ženám pomoc ve formě dek, bot, školních batohů a oblečení. Ty jsou dále předávány koordinátorce tzv. Self Help Groups, která je distribuuje potřebným.

Školní pomůcky směřovaly jako dar místním dětem, jejichž rodiny nemají dostatek finančních prostředků, aby jim tyto školní pomůcky pořídily.

„Jsem rád, že jsem se mohl podílet na předání tohoto humanitárního daru. Zejména kvůli tomu, že darované věci směřovaly dětem, jejichž rodiče si nemůžou tyto školní pomůcky dovolit koupit. Při předání daru se nám od zástupce obdarovaného dostalo milého poděkování za předané dary,“ uvedl koordinátor předání humanitárního daru v místě nasazení nadporučík T. G.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: tiskový a informační důstojník 20. úkolového uskupení AČR

Knižné novinky