Ručný rušič Groza-R

Jedným z veľmi aktuálnych fenoménov moderného vojenstva sú taktické miniatúrne bezposádkové lietajúce prostriedky. Podobným fenoménom medzi vojenskými a bezpečnostnými technológiami začína byť snaha čo najefektívnejšie viesť boj s týmito prostriedkami.

Miniatúrne bezposádkové prostriedky, najobvyklejšie nesúce optickú prieskumnú aparatúru, predstavujú nenápadný, ale v skutočnosti mimoriadne efektívny bojový komponent. Vojenstvo vždy ovplyvňoval čas, presnejšie cyklus tvorený získaním spravodajskej informácie, jej spracovaním, odoslaním bojovým jednotkám a konkrétnou činnosťou týchto jednotiek. Faktom ale je, že dnes, v moderných bojových operáciách, časový faktor predstavuje jednoznačne položku s najvyššou prioritou. Čas je všetkým, od rýchlosti, od skrátenia spomenutého cyklu závisí efektívnosť bojovej činnosti. Trendom je usilovať sa o skrátenie časového cyklu na hodnotu blízku nule, to znamená získať schopnosť prakticky okamžitej reakcie (čiže činnosť v reálnom čase). Práve miniatúrny bezposádkový prostriedok, ba dokonca len komerčne dostupný drón, môže predstavovať ten spravodajský komponent, ktorý môže rozhodnúť o úspechu bojovej činnosti. Podobný rozmach, aký v poslednom desaťročí zažívame s bezposádkovými lietajúcimi prostriedkami, začíname vidieť vo vývoji a aplikovaní prostriedkov obrany pred touto modernou hrozbou. V žiadnom prípade nejde o ľahkú úlohu. Nájsť efektívne a zároveň finančne prijateľné riešenie je veľkou výzvou pre konštruktérov. Jednou z najvyváženejších možností obrany pred týmto ohrozením sú elektronické rušiče.

Úsilie získať obranu pred bezposádkovými lietajúcimi prostriedkami má, takpovediac, globálny charakter, keďže podobný rozsah má aj ich rozšírenie. Jednou zo zaujímavých noviniek medzi rušiacimi systémami bezposádkových lietajúcich prostriedkov je bieloruský ručný elektronický rušič Groza-R, ktorý mal svoju svetovú premiéru na výstave IDEX 2017 v Abú Zabí. Autorom prostriedku je spoločnosť KB Radar so sídlom v Minsku, riadiaca spoločnosť holdingu Sistemi Radiolokaciji.

Text a foto: Miroslav Gyűrösi

Viac sa dočítate v časopise ATM 5/2017, ktorý vyšiel 28. 4. 2017.

Obsah ATM 5/2017 nájdete - TU.

Knižné novinky