STARKOM a DPET – ostře sledované

elektronické prostředky pro AČR


Dvě zkratky, okolo nichž se v posledních týdnech na české politické i mediální scéně intenzivně diskutuje. A to prakticky výhradně v souvislosti s efektivností nakládání s finančními prostředky ze strany Ministerstva obrany ČR při pořizování dvou sofistikovaných elektronických kompletů, jež by se v příštích letech měly stát součásti arzenálu Armády ČR.

Proto redakce ATM ve spolupráci s příslušnými specialisty MO ČR a Generálního štábu AČR připravila podrobný materiál, ve kterém je objasněna nejen geneze obou projektů, ale především o jaká zařízení se jedná a jaké budou mít schopnosti, a vůbec poprvé se objeví i jejich podoba. Březnové vydání ATM se zmíněným souhrnným materiálem najdete na stáncích dnes, 28. února.

Přesto nyní přinášíme alespoň několik informací o obou zařízeních:

Mobilní komunikační rušič STARKOM umožní elektronické sledování a elektronický boj v rozsahu pásmem VKV/UKV/SKV a zajistí rušení například kmitočtově agilních radiostanic, navádění přesných zbraní protivníka a celé řady dalších prostředků. Tento skutečně špičkový a mimořádně výkonný systém bude armádě dodávat Vojenský výzkumný ústav Brno a bude se na něm podílet řada českých firem. Kromě společnosti Tatra Trucks dodávající pancéřovaná vozidla řady T-815-7 8x8 se jedná hlavně o firmu URC Systems, jež bude vyrábět průzkumně-rušicí systémy a příslušný software.

Komplet DPET pro AČR je postaven na bázi pasivního sledovacího systému Věra NG, ovšem jelikož se jedná o jeho vyšší verzi, označuje se jako Věra NG 2.0. Je generačně odlišný od současně dodávaných prostředků, a to včetně systému DPET/Věra NG určeného pro NATO. DPET slouží k pasivnímu sledování vzdušných, pozemních i námořních cílů a také k vedení elektronického boje na prakticky libovolném teritoriu. Celý komplet je mobilní, kdy jsou jeho jednotlivé prvky uloženy v kontejnerech, které převážejí pancéřovaná vozidla Tatra 815–7 8x8. Navíc ale česká armáda přichází v případě DPET poprvé s novou úrovní variability, kdy po zkušenostech z reálných akcí požaduje koncept operačního nasazení v podobě tzv. těžké a lehké varianty. V „těžké“ variantě jsou antény a řídicí stanice instalovány ve zmíněných kontejnerech, zatímco v „lehké“ variantě jsou výnosné zodolněné počítače umístěny ve stanech a antény na přenosných stojanech. Dodavatelem DPET je pardubická ERA, která dnes v oblasti pasivních sledovacích systémů jak ve vojenské, tak i v civilní oblasti představuje celosvětově uznávanou autoritu.

Text: ATM
Foto: MO ČR

Knižné novinky