Trebišovskí tankisti plnia úlohy na Lešti

Prvé tri februárové týždne sú príslušníci prvej tankovej roty trebišovského tankového práporu pod vedením zástupcu veliteľa roty nadporučíka Rastislava Bodnára vyvedení v priestoroch Centra výcviku Lešť.

Vyvedenie je podľa veliteľa práporu podplukovníka Ľubomíra Bodnára a jeho zástupcu majora Jozefa Horvátha zatiaľ najväčšou praktickou previerkou schopností útvaru od jeho minuloročného opätovného vzniku. V priebehu druhého týždňa plnili tankisti strelecké i taktické úlohy.

„Tankové čaty v rámci plnenia úlohy bojových strelieb dosiahli v taktickej časti dobré a v streleckej väčšinou výborné výsledky. Ich celkové hodnotenie je dobre,“ konštatoval riadiaci strelieb nadporučík Bodnár, ktorý pripomenul, že jednotlivé súčasti prvej roty sa po doplnení o nových príslušníkov a presune ďalších na nové pozície (vodičov, strelcov i veliteľov tankov) v súčasnosti zosúlaďujú. Stmeľuje sa pri praktických zamestnaniach ich kolektív. Pochvaľuje si prístup a výsledky, ktoré dosiahli veliaci poddôstojník roty nadrotmajster Dávid Koma, veliaci poddôstojník čaty rotmajster Tomáš Oštadnický, strelec – špecialista čatár Marek Kučma či vodič tanku desiatnik Zdenek Malejčík.

Zamestnania na Lešti podľa majora Horvátha okrem iného preverili spôsobilosti veliteľov čiat a tankov počas velenia pri rozhodovacom procese počas vedenia boja na zdržanie, pri organizovaní a riadení boja, koordinácii systému palieb počas zmeny situácie na bojisku, rýchlej identifikácii a ničení cieľov nepriateľa. Ale aj pri príprave a uskutočnení manévru a organizácii súčinnosti s ostatnými jednotkami.

V tomto týždni čaká príslušníkov prvej tankovej roty nepretržitý 72 hodinový výcvik v poľných podmienkach, ktorý dokonale preverí ich fyzickú i psychickú pripravenosť. Keďže na Lešti sú v rovnakom období vyvedení aj príslušníci trebišovského mechanizovaného práporu, zúčastnia sa aj na rotnom taktickom cvičení s bojovými streľbami ich prvej mechanizovanej roty.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Knižné novinky