Příslušníci AZ obstáli na Stráži 2019

Ve dnech 18. až 23. září vojáci aktivní zálohy pěších rot Krajských vojenských velitelství Praha - Středočeský kraj a hlavní město Praha v rámci cvičení Stráž 2019 - Safeguard obsadili rozvodnu elektrické sítě a vodojem.

Cvičení pěších rot aktivní zálohy bylo zaměřené na ochranu a obranu objektů důležitých pro obranu státu, v tomto případě objektu rozvodny ČEPS, a.s., na pražském Chodově a vodojemu Klíčov ve Kbelích. Cvičení se zúčastnilo přes sto vojáků ze středních Čech a 68 vojáků a vojákyň z hlavního města, dále příslušníci Policie ČR, Městské policie, Pyrotechnické služby PČR, Záchranné zdravotnické služby hlavního města Prahy a také Úřadů městské části Praha 11 a 19.

První den cvičení příslušníky aktivní zálohy z hlavního města navštívil ve Kbelích brigádní generál Miloslav Lafek, zástupce ředitele Sekce plánování schopností MO. V rámci scénáře cvičení sledoval napadení vodojemu narušiteli a zásah vojáků pěší roty aktivní zálohy.

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata osobně navštívil středočeské záložníky během cvičení na Chodově. S vojáky si prohlédl jejich kontrolní a propouštěcí stanoviště a provizorní zázemí v areálu ČEPS, a.s. Zajímalo ho, jak probíhalo zahájení cvičení i jeho další průběh a spolupráce záložníků s krizovým štábem ČEPS, a.s. „Vážím si vaší profesionality a aktivního přístupu, se kterým přistupujete k tomuto cvičení. Osobně oceňuji, v jakých vysokých počtech se cvičení účastníte,“ ocenil přítomné záložníky.

Během následné diskuse generál Opata odpovídal vojákům na dotazy, jež týkaly například doplňování výstroje a výzbroje pro AZ. Generál přítomným představil aktuální priority a systém budoucího pořizování výstroje, výzbroje a techniky, jak pro profesionální vojáky, tak aktivní zálohu. On se naopak zajímal o otázky personální naplněnosti těchto pěších rot aktivní zálohy, jak záložníkům vychází vstříc jejich civilní zaměstnavatelé nebo jaké potřebují záložníci doplňující vzdělání.

Záložníci zvládli i nový úkol
V rámci vývoje námětu téměř týdenního cvičení došlo k „neplánované“ změně úkolů cvičících. Celkem 60 záložníků se proto přesunulo ze svých stanovišť na Chodově a Kbelích do určeného úseku mezi Karlovým a Mánesovým mostem v centru Prahy. Plnění nového úkolu zahájili společně ředitel Krajského vojenského velitelství Praha - Středočeský kraj plukovník Roman Tkačík a ředitel Krajského vojenského velitelství hlavní město Praha plukovník Marián Margai.

„Cvičení se konalo v objektech důležitých pro obranu státu. V rámci nového námětu scénáře, jejž jsme nazvali Voda 2019, naši záložníci procvičovali použití sil a prostředků pěších rot aktivní zálohy při stavbě protipovodňových bariér hlavního města Praha na pražské Kampě. Cvičení proběhlo v rámci součinnosti mezi našimi pěšími rotami,“ okomentoval doplňující námět cvičení plukovník Tkačík. Pro příslušníky středočeské pěší roty aktivní zálohy to bylo vůbec poprvé, kdy stavěli protipovodňové bariéry. Vlastní výstavba zahrnovala celkovou koordinaci jednotlivých prací a všech zúčastněných složek, které byly řízeny koordinačním štábem Magistrátu hlavního města Prahy. Tuto část cvičení osobně navštívil i primátor hlavního města Praha Zdeněk Hřib.

„Hlavní úkol tohoto cvičení byl splněn. Štáby Krajských vojenských velitelství se sladily v plánování řízení boje a všestranného zabezpečení v poli při nasazení pěší roty v předem vytipovaných objektech. Jednotky prověřily sladěnost, procvičily zaujetí a vybudování systému ochrany i obrany a opuštění objektu v zadaném termínu,“ okomentoval naplněné ambice cvičení plukovník Margai. Pro mnohé záložníky to bylo první cvičení po absolvování šestitýdenního základního výcviku ve Vyškově.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: prap. Michal Hubálek, Zuzana Brožová, Armáda ČR /r

Knižné novinky