Partnerstvo Rheinmetall Protection Systems

a Zetor Engineering Slovakia


Lohmar/Bratislava: Spoločnosti Rheinmetall Protection Systems GmbH a Zetor Engineering Slovakia, a. s., sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení balistickej a protimínovej ochrany v rámci projektu taktického obrneného vozidla Zetor Gerlach 4x4 ATV.

Nemecká spoločnosť Rheinmetall Protection Systems, ktorá sa stala strategickým partnerom Zetor Engineering Slovakia pre oblasť ochrany posádky vozidla Gerlach, vidí v slovenskom projekte Gerlach veľký potenciál.

„Pre projekt Gerlach je veľkým prínosom, že môžeme spolupracovať so svetovým lídrom v tejto oblasti. Pre náš tím je to veľká skúsenosť a pre zákazníka záruka najvyššej kvality a technologickej úrovne,“ hovorí manažér projektu Pavel Bušta.

„Kombinácia ochrany, mobility a ďalších predností robí z tohto vozidla mimoriadne konkurencieschopné riešenie. Radi sa budeme podieľať na ďalšom napredovaní projektu,“ uviedol  Dr. Manfred Salk, generálny riaditeľ Rheinmetall Protection Systems GmbH.

Na základe dohody o strategickej spolupráci sa nemecká spoločnosť stala dodávateľom riešenia bezpečnostnej pancierovej kabíny. Nemecký výrobca poskytuje ucelené a certifikované riešenie. Celý proces počnúc výberom materiálov cez zváračské a konštrukčné práce vrátane technologických postupov podlieha prísnym štandardom armádnych noriem (MIL-TL). Tieto štandardy budú následne uplatnené pri výrobe kabín na Slovensku alebo v akejkoľvek inej krajine , kde sa bude výroba vozidla realizovať.  

Nové oblasti spolupráce
Strategická spolupráca sa však okrem balistickej a protimínovej ochrany rozšírila aj do nových oblastí ako  napr.  zadymovacie systémy, systémy aktívnej ochrany či zbraňové systémy. Nemecký partner takisto prejavil záujem preniesť na Slovensko výrobu systémov prídavného keramického pancierovania.

Maximalizácia ochrany
Ochrana posádky bola od začiatku hlavnou prioritou projektu vozidla Gerlach. Cieľom bol bolo maximalizovať bezpečnosť pri zachovaní vysokého komfortu, ako aj definovaných parametrov dynamiky a hlavných rozmerov  vozidla.

Spolupráca v oblasti ochrany s nemeckou stranou dostala základy už pri návrhu a konštrukcii prototypu vozidla. „Nemecká strana poskytla expertízu a navrhla viacero vylepšení v oblasti balistickej a protimínovej ochrany. Následne sa rozbehla intenzívna spolupráca na inžinierskych a konštrukčných činnostiach,“ objasňuje P. Bušta.

Všetky modifikácie boli následne podrobené simuláciám a ostrým testom na pôde nemeckej štátnej certifikovanej skúšobne Beschussamt Ulm. Výsledkom je riešenie, ktoré poskytuje vozidlu balistickú ochranu voči ručným zbraniam používaným v súčasných ozbrojených konfliktoch a protimínovú odolnosť do sily 8 kg TNT.  

Nové riešenie
Zetor Gerlach je taktické obrnené vozidlo novej generácie. Vyvinula ho spoločnosť Zetor Engineering Slovakia, a. s., so sídlom v Bytči. Ide teda o ojedinelý výsledok vývoja v rámci domáceho obranného priemyslu.

Gerlach poskytuje všetky výhody nového riešenia. Pri jeho vývoji boli zohľadnené najnovšie technické a konštrukčné požiadavky na vozidlo tejto kategórie. Vývojári vychádzali zo skúseností z  reálnych bojových konfliktov, napr. v Iraku, Afganistane a na Ukrajine, ale napríklad aj zo skúseností z Rallye Dakar.

Kabína vozidla je koncipovaná ako pretlaková pancierová kapsula. Tá je uchytená nezávisle od podvozka vozidla, a tak pri jeho poškodení mínou zostane posádka chránená. Jej bezprecedentný Safety objem 7,7 m3 ponúka oproti bežným 4-5 miesto až pre 6 členov posádky s výškou až 190 cm a hmotnosťou 120 kg vrátane výstroja. V prípade núdzovej situácie poskytne priestor aj pre ďalších dvoch členov posádky (bez sedačky).

Bezpečnosť posádky je podporená aj prídavným modulárnym pancierovaním spolu s oddelenou a odpruženou podlahou a protimínovým „V“ ochranným štítom.

Okrem vysokej bezpečnosti vozidlo vyniká aj schopnosťami v teréne, prepravnou kapacitou a variabilitou. Vozidlo bez problémov prekonáva zákopy široké 1 m a terénne schody vysoké 0,5 m.

GERLACH má vysoko variabilný cargo priestor, ktorý môže odviezť ďalších 1,5 tony v podobe potrebného výstroja alebo vybavenia.  Verzie vozidla je možné rýchlo meniť podľa požiadaviek danej misie. V základnej verzii je už zabudovaná filtroventilácia s klimatizáciou a ochranou proti chemickým, biologickým a jadrovým zbraniam.

ZETOR GERLACH 4x4 umožňuje celý rad nadstavieb vrátane osadenia mechanických a diaľkovo ovládaných veží pre guľometnú paľbu, protitankové riadené strely, mínomety či granátomety.

Text, foto a video: Zetor Engineering (TS Media Knowledge)


Zetor Engineering - ATV ZETOR GERLACH 4x4 in action


O Rheinmetall Protection Systems GmbH
Rheinmetall Protection Systems GmbH je dcérskou spoločnosťou Rheinmetall Defence, jedného z popredných svetových výrobcov vojenských vozidiel a systémov, ako aj dlhoročného partnera nemeckých ozbrojených síl, spojencov NATO a armád v ďalších spolupracujúcich krajinách. V posledných rokoch sa vďaka niekoľkým vhodne zvoleným akvizíciám a založeniu zahraničných dcérskych spoločností Rheinmetall stal globálnym hráčom. Poskytovanie čo najlepšej ochrany spriateleným silám je poslaním spoločnosti od roku 1889. Do jej portfólia patrí viac ako 1500 produktov, hlavne v oblasti pozemných síl, ale aj pre námorné a letecké sily a špeciálne jednotky.

O Zetor Engineering Slovakia, a. s.
Spoločnosť je profesionálnym partnerom pre vývoj, inovácie a komplexné dodávky v oblasti obranného priemyslu. V súčasnosti sa profiluje ako profesionálne R&D centrum mobilných aplikácií strojov a špeciálnych vozidiel. Je súčasťou sektora Engineering v skupine HTC INVESTMENTS, a. s. Založená bola v júni roku 2000.

Knižné novinky