Psovodi z tk Sliač - viacnásobní víťazi

V dňoch 2. až 6. septembra 2019 sa konali vo Vlkanovej v časti Hronsek v areáli Vojenskej polície Majstrovstvá vo výkone psovodov a služobných psov Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Pätnásty ročník tohto podujatia prebehol pod vedením nadrotmajstra Ondreja Bihariho. Súťažilo sa v štyroch disciplínach - poslušnosť, cviky obrany, stopa a vševojsková disciplína.

Svoje sily si zmeralo dokopy desať psovodov so služobnými psami. Taktické krídlo Sliač reprezentovali dvaja psovodi Boris Hronec so služobným psom Kasperom a Karol Letenay so služobným psom Barom. V celkovom poradí sa na prvom mieste umiestnil práve príslušník taktického krídla zamestnanec Karol Letenay. Rovnako si psovodi taktického krídla vybojovali prvenstvo v kategórii družstiev. Už v poradí k štvrtým víťazným úspechom nielen v kategórii jednotlivca, ale aj kategórii družstiev, gratulujeme našim psovodom.

Záverečného vyhodnocovania disciplín a odovzdávania cien sa zúčastnil aj náčelník štábu taktického krídla podplukovník Rastislav Kučera. Vďaka patrila prítomným funkcionárom a vojenským policajtom v podobe ocenenia za podporu pri rozvoji vojenskej služobnej kynológie.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR /r
Foto: Mgr. Martina Černáková

Knižné novinky