Návšteva príslušníkov strediska riadenia

a uvedomovania z Krakova vo Zvolene


Dňa 10. a 11. septembra 2019 sa na pôde krídla velenia, riadenia a prieskumu Zvolen uskutočnila pracovná návšteva príslušníkov Poľského letectva zo strediska riadenia a uvedomovania z Krakova, vedená veliteľom, plukovníkom Piotrom Kurzykom.

Po úvodnom privítaní a predstavení nasledovala prezentácia zvolenského krídla, v ktorej boli spomenuté história, poslanie a najdôležitejšie úlohy, ktoré krídlo vykonáva. V rámci návštevy bola pre poľskú stranu pripravená aj ukážka nácviku pohotovostnej zmeny a činnosť na pracoviskách. Návšteva bola zameraná na vzájomné oboznámenie sa s jednotkami a preskúmanie možností budúcej spolupráce.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky