Ministr Metnar podepíše v Srbsku

mezivládní dohodu o spolupráci


Na třídenní oficiální návštěvu Srbské republiky včera odlétl prezident České republiky Miloš Zeman. V delegaci je rovněž ministr obrany Lubomír Metnar, který v Bělehradu podepíše se svým protějškem Aleksandarem Vulinem mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti obrany.

„Dohoda vymezí například oblasti vojensko-technické spolupráce, zbraňových a obranných technologií, vojenského vzdělávání, výcviku a zdravotnictví. Srbsko disponuje rozsáhlým obranným průmyslem, který by mohl realizovat společné projekty s našimi podniky. Pro identifikaci a realizaci takových projektů je dohoda přínosná,“ uvedl ministr obrany Lubomír Metnar.

Přestože Srbsko neaspiruje na členství v NATO, má zájem o spolupráci s členskými státy. Od roku 2006 je členem Partnerství pro mír, v roce 2015 podepsalo s NATO akční individuální plán partnerství. Česká republika zase plnila v letech 2009 až 2012 v Bělehradě roli kontaktní ambasády NATO. Srbsko je navíc důležitým partnerem ČR v regionu západního Balkánu a jeho dlouhodobou snahou je vstoupit do Evropské unie.

V současnosti probíhá česko-srbská vojenská spolupráce především v oblasti vojenského vzdělávání, například formou výměnných stáží mediků nebo spolupráce s Ústavem ochrany proti zbraním hromadného ničení, jenž je součástí Univerzity obrany. Od dubna 2016 je Srbsko členem Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky se sídlem v Praze, země se také pravidelně účastní aliančních cvičení Capable Logistician. Do budoucna je další potenciál spolupráce například v protichemické ochraně nebo ve výcviku pilotů.

Mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti obrany je standardním právním nástrojem upravujícím bilaterální vztahy. ČR má takovou dohodu uzavřenou s několika desítkami zemí.

Text: Ministerstvo obrany ČR /r
Foto: Hana Brožková, Kancelář prezidenta republiky

Knižné novinky