Zaměstnanci Ministerstva obrany ČR

darovali školní potřeby dětem z Klokánku


O užitečné zpříjemnění začátku školního roku pro malé školáky z Klokánku v pražských Štěrboholech se postarali zaměstnanci Ministerstva obrany, sekce ekonomické, Agentury služeb a Agentury finanční. Uspořádali sbírku, v níž vybrali školní potřeby, které děti využijí ve školních lavicích.

Sbírka vynesla několik velkých krabic plných všeho, co může školák na prvním i druhém stupni potřebovat. Nechyběly proto sešity, psací a rýsovací potřeby nebo potřeby na výtvarnou výchovu. Děti obdržely i malé pozornosti s logem Ministerstva obrany a POKOS – pexesa, vystřihovánky nebo reflexní náramky pro větší bezpečnost v silničním provozu.

„Naším hlavním cílem bylo nejen nefinančně podpořit projekt Klokánek, ale hlavně usnadnit dětem cestu za vzděláním. Právě zvídavost, kreativita a ve škole nabyté znalosti jim totiž mohou v jejich mnohdy velmi komplikovaném životě v budoucnu velice prospět. Navíc každá koruna, kterou na těchto nezbytných provozních výdajích Klokánek ušetří, je investovaná do rozvoje dětí, do nezbytných nákupů, volnočasových kroužků nebo jiných aktivit,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce ekonomické na základě příkazu k zastupování Blanka Cupáková.

Paní náměstkyně se navíc na místě přesvědčila, v jakých podmínkách děti žijí a jak Klokánek funguje. „Smekám klobouk před každým, kdo takto pomáhá dětem, mnohdy na úkor svého volného času nebo vlastního partnerského života. Tety a další zaměstnanci Klokánku nedělají svoji práci kvůli penězům, ale kvůli touze a povinnosti pomáhat těm nejzranitelnějším stvořením.“

Klokánky jsou pro děti bezpečné místo
„Jsem moc rád, že sbírka měla takový ohlas, a všem, kteří přispěli, patří obrovský dík. Místo přímého finančního daru mohl každý z nás při nákupu přihodit do košíku nějakou drobnost navíc. Naše kolegyně a kolegové nám nosili nejenom pastelky nebo pár sešitů, ale mnohdy i hodnotné školní potřeby, jako rýsovací pomůcky, penály, nebo dokonce batohy. Dětem to udělalo velikou radost a vedení štěrboholského Klokánku může mít možná o pár vrásek méně kvůli financování běžného provozu,“ doplnil Ivo Strejček, koordinátor sbírky.

Štěrboholský Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí a aktuálně se v něm tety starají o 28 různě starých dětí. Jeho kapacita je bohužel zcela naplněná. Děti ve Štěrboholech žijí v sedmi oddělených bytech v prostředí, které je chce co nejvíce přiblížit normální rodině. Klokánky nefungují jako běžné ústavní dětské domovy, ale jsou přechodným domovem pro děti, které jsou ve své rodině vystavovány týrání, domácímu násilí, zneužívání či zanedbávání. Jsou zde však děti i kvůli hospitalizaci osamělého rodiče nebo tíživé sociální situaci v rodině.

Klokánky jsou pro děti bezpečným místem, kde pobývají do té doby, než se podaří situaci v rodině vyřešit, najít pěstouny, nebo než dojde k osvojení či svěření do výchovy třetí osoby. Více o projektu FOD Klokánek naleznete na stránkách www.fod.cz nebo na stránkách Klokánku Šterboholy www.klokanek-sterboholy.cz.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Ivo Strejček, Sekce ekonomická MO ČR /r
Foto: Miroslav Šindelář, Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky