Podpořte na Dnech NATO české vojáky

prostřednictvím Vojenského fondu solidarity


Návštěvníci Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR budou moci stejně jako v uplynulých letech skrze Vojenský fond solidarity pomoci vojákům a jejich rodinám v nouzi. V areálu mošnovského letiště budou rozmístěny čtyři pokladničky, do nichž mohou lidé přispět libovolnou finanční částkou.

Vojenský fond solidarity už čtvrtým rokem podporuje kvalitu života nezaopatřených dětí vojáků, kteří zahynuli nebo byli zraněni při plnění služebních povinností a zároveň pomáhá při zmírnění negativních sociálních dopadů na rodiny a domácnosti vojáků a vojákyň, kteří se ne vlastní vinou ocitli v tíživé životní situaci nebo byli zasažení katastrofickou událostí. K dlouhodobým partnerům Vojenského fondu solidarity patří Jagello 2000. I díky jeho podpoře se na podzim loňského roku podařilo vybrat rekordních 906 658 Kč pro sbírku Ministerstva obrany ke Dni válečných veteránů.

V roce 2018 fond poskytl finanční pomoc potřebným ve výši 10 497 609 Kč, přičemž tato částka byla rozdělena mezi pozůstalé rodiny vojáků padlých v Afghánistánu a děti, které tragicky ztratily otce ve službě. Tyto peníze pomohly také šesti vojákům a jejich rodinám zvládnout nejtěžší období po prožitých osobních tragédiích a nehodách nebo zajistit zdravotní pomůcky pro těžce nemocné dítě či služby chůvy pro tři nezaopatřené děti předškolního věku. „Upřímné poděkování a respekt patří tisícům dárců, kteří Vojenský fond solidarity podpořili, a zcela tak naplnili význam motta našeho fondu, které jsme v loňském roce přijali za své: „Díky vám můžeme pomáhat‘,“ vzkazuje brigádní generálka Šmerdová, předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity.

Další možností, jak podpořit úsilí Vojenského fondu solidarity, je zaslání dárcovské SMS ve tvaru: DMS VFS 30 nebo DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 na číslo 87777 (dle zvolené částky, kterou chce každý věnovat). Ti, kdo by raději využili bankovního převodu, mohou finanční příspěvek zaslat na účet číslo: 44665522/0800, variabilní symbol: 918. Výše darů není podstatná – každý příspěvek pomáhá.

Na viděnou na Dnech NATO v Ostravě & Dnech Vzdušných sil Armády České republiky!

Text a foto: Jagello 2000 /r

Související článek:
Vojenský fond solidarity shrnul svou činnost za uplynulý rok

Knižné novinky