V Iráku převzalo operační úkol

3. úkolové uskupení Armády ČR


V sobotu 10. srpna 2019 se uskutečnil na základně Al-Taji v Iráku slavnostní nástup k předání operačního úkolu mezi 2. a 3. úkolovým uskupením. Ceremoniálu, při němž došlo k předání vlajky mezi veliteli úkolových uskupení, podplukovníkem Milanem Kozelkou (2. ÚU AČR Irák) a majorem Martinem Zelenkou (3. ÚU AČR Irák), se zúčastnili představitelé koaličních armád a další významní hosté.

Velitel Task Group Al-Taji australský plukovník Michael Bassinghwaight ve svém projevu poděkoval předchozí rotaci, která zde zanechala velmi pozitivní dojem a mnoho iráckých studentů, nabitých novými vědomostmi. Dále popřál nastupujícímu úkolovému uskupení mnoho štěstí a dosažení alespoň tak dobrých výsledků, jakých doposud čeští vojáci v Iráku dosáhli. Slovy chvály nešetřil ani zástupce českého velvyslance v Iráku Tomáš Výprachtický, jenž vyjádřil obdiv a poděkování příslušníkům 2. úkolového uskupení, které teď již čeká návrat zpět do domoviny za svými nejbližšími. Vojákům nastupujícím na půlroční pobyt v cizí zemi popřál hodně štěstí a dokončení mise ve zdraví.

Úzká spolupráce s koaličními armádami
Operace, jíž se čeští vojáci v Iráku účastní, nese slogan „One mission, many nations“ neboli „Jedna mise, mnoho národů”. Mezinárodní spolupráce je proto nutností.

Vojenská jednotka chemického vojska vzdělává irácké studenty na základně Al-Taji, jednotka Vojenské policie zase cvičí ozbrojené složky v Bagdádu a mnoho dalších českých vojáků působí na dalších základnách v Iráku, kde rozvíjejí spolupráci s koaličními jednotkami.

Má to smysl
„Výsledky našich vojáků jsou velmi dobré, což dokazují počty úspěšných iráckých absolventů, kteří v průběhu let dokončili kurzy chemických instruktorů. Také vojáci na ostatních místech po celém Iráku jsou hodnoceni velmi pozitivně a přispívají svou prací k udržování velmi dobrých mezinárodních vztahů,“ zhodnotil velitel 2. ÚU AČR Irák podplukovník Milan Kozelka.

- Členy 3. ÚU jsou vojáci z Liberce, Prahy, Náměště nad Oslavou, Strakonic, Opavy, Klatov, Lipníka a Olomouce.

- Jádro tvoří příslušníci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce, doplnění odborníky z ostatních útvarů podle potřeb a úkolů uskupení.

- Součástí úkolového uskupení je také výcviková jednotka Vojenské policie působící na základně Dublin v Bagdádu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: npor. Jakub Novák, styčný a operační důstojník 3. ÚU AČR Irák /r

Knižné novinky