Rozšíření působnosti zkušebny VTÚ

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1103 v odštěpném závodě Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov si v rámci flexibilní akreditace rozšířila působnost svých zkoušek o zkoušky měřících relé a ochranných zařízení dle norem ČSN EN 60255-1 ed. 2 a ČSN EN 60255-27 ed. 2. Přezkoušení zabezpečuje zkušebna elektrické bezpečnosti.

S rozvojem automatizace a řídicích systémů mají tato měřící relé a ochranná zařízení velký význam v zabezpečení bezpečnosti a plynulého provozu výrobních linek. V energetickém průmyslu slouží tato zařízení především k zabezpečení síťové ochrany v případě poruchy sítě. Zkušební laboratoř je již nyní schopna tato měřící a ochranná zařízení testovat a vystavit k těmto zařízením akreditované reporty ze zkoušek, sloužících jako podklad pro vystavení EU prohlášení o shodě.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Milan Bezděk /r
Foto: Vojenský technický ústav

Knižné novinky