Všichni čtyři uchazeči obdrželi Výzvu

k podání předběžné nabídky na nová BVP


Vícekolové jednací řízení na dodávku 210 kusů nových pásových bojových vozidel pěchoty (PBVP) pro Armáda České republiky postoupilo do další fáze.

Po uběhnutí lhůty na podání případných námitek (vůči „Oznámení o přijetí žádosti o účast ve vícekolovém jednacím řízení PBVP“ ze dne 15. 7. 2019) podepsal náměstek ministra pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha ve čtvrtek 1. srpna 2019 „Výzvu zadavatele k podání předběžných nabídek“. Výzvu obdrželi všichni čtyři potenciální dodavatelé nových PBVP pro Armádu České republiky.

Výzva obsahuje kromě hlavní části dokumentu dalších 16 tematických příloh a podrobně popisuje dodavatelům strukturu podávané předběžné nabídky, jakým způsobem a kdy ji podat. Ministerstvo v předběžné nabídce očekává od dodavatelů akceptaci a konkretizaci technických parametrů nabízených vozidel, schválení harmonogramu dodávek a návrh ceny zboží (zejména vozidel, ale i školení, trenažérů, apod.), životního cyklu vozidel a náhradních dílů. Dodavatelé budou muset dále souhlasit s procesními pravidly a předložit návrh zapojení českého průmyslu do zakázky. Předložení předběžných nabídek očekává Ministerstvo obrany na začátku října 2019.

Následně dojde k posouzení předběžných nabídek a dále k vlastnímu vícekolovému jednání s dodavateli s cílem zkvalitnění nabídek zejména v nabízené ceně zboží a technických parametrech. Poté budou společnosti vyzvány k podání finálních nabídek. Tyto budou vyhodnoceny matematickým multikriteriálním modelem a návrh vítězného dodavatele bude předložen ministrovi obrany a vládě ČR.

Text: Jan Pejšek, odbor komunikace MO ČR /r
Ilustrační foto: Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky