Nový zástupca veliteľa a náčelníka štábu

Protilietadlovej raketovej brigády Nitra


V piatok 2. augusta 2019 bol vykonaný slávnostný nástup príslušníkov Protilietadlovej raketovej brigády (plrb) Nitra pri príležitosti uskutočnených personálnych zmien vo veliteľstve brigády.

Na základe personálnych rozkazov riaditeľa Personálneho úradu OS SR, bol dňom 1. augusta 2019 ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa protilietadlovej raketovej brigády Nitra doterajší náčelník štábu plrb podplukovník Patrik Tanyasi.

Po vyhlásení personálneho rozkazu a úvodnom slove veliteľa plrb plukovníka Jozefa Paňka, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že na ďalšiu funkciu zástupcu veliteľa plrb prichádza odborník PVO so skúsenosťami z pôsobenia v štruktúrach NATO. Jeho prioritou bude sústrediť sa na zvýšenie vycvičenosti jednotiek plrb s cieľom splnenia všetkých úloh, ktoré v nadchádzajúcom období stoja pred brigádou.

Následne uviedol na funkciu náčelníka štábu plrb majora Mariána Škulavika, ktorého spolu s nástupom na funkciu od 1. augusta 2019 slávnostne povýšil do hodnosti podplukovník.

Na záver veliteľ plrb poprial menovaným na nových funkciách pevné zdravie, veľa tvorivých myšlienok a správnych rozhodnutí. Nástup bol ukončený slávnostným pochodom.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: por. Ing. Jaroslav Vavrica /r
Foto: rtm. Igor Boško, Protilietadlová raketová brigáda Nitra, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky