Detský letný tábor 22. mechanizovaného práporu

Príslušníci 22. mpr zorganizovali v dňoch 22. až 26. júla 2019 pilotný projekt – „Detský letný tábor“, ktorý sa konal v priestoroch 22. mechanizovaného práporu Michalovce. Cieľom projektu bolo počas letných prázdnin spestriť program deťom zamestnancov a vojakov 22. mpr. Počas celého týždňa bol pre deti pripravený pestrý program. Prvý deň bol uvítací, kde sa deti medzi sebou zoznámili a spoznávali sa.

Letného tábora sa zúčastnilo 30 detí, ktoré mali o zábavu postarané. V dopoludňajších hodinách sa využívali vnútorne priestory klubu, kde si deti mohli zahrať rôzne spoločenské aktivity ako napríklad vytváranie náramkov a náhrdelníkov, modelovanie z plastelíny, maľovanie či premietanie filmov. Počas celého týždňa mali deti k dispozícií skákacie hrady, bazén s loptičkami, a množstvo ďalších aktivít. Príslušníci roty bojovej podpory sa pričinili o vytvorenie traverzu (lanová dráha), ktorý deti veľmi ocenili. Nechýbala spoločná opekačka a streľba z lukov.

Tieto horúce letné dni ukončili vodnou vojnou v bazéne. Každý účastník dostal na pamiatku diplom. Detský letný tábor bol organizovaný v spolupráci s vojenskou podpornou nadáciou

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: por. Mgr. Zuzana Halúsková
Foto: npor. JUDr. Michaela Bugyiová, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce /r

Knižné novinky