MO SR podpísalo zmluvu so Združením

bezpečnostného a obranného priemyslu SR


Na pôde rezortu obrany bola včera podpísaná zmluva o spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a Združením bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli na participácii členov združenia na programoch, projektoch a aktivitách v oblasti vyzbrojovania, výskumu a vývoja, zameraného na zabezpečenie obrany štátu v súlade so všeobecne záväznými predpismi v rámci Slovenskej republiky, Európskej únie a NATO.

Predmetom uzatvorenej zmluvy je aj príprava návrhov systémových riešení na zabezpečenie kvality, stability a bezpečnosti dodávok výrobkov pre potreby Ministerstva obrany SR.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR /r

Knižné novinky