Poľný výcvik kadetov

Od 14. do 31. júla prebieha v Centre výcviku Lešť sústredený poľný výcvik kadetov, na ktorom sa zúčastňuje 93 prvákov a 56 druhákov z Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ako aj 13 kadetov, ktorí študujú na Technickej univerzite Košice. Spoločne so Slovákmi cvičí 17 kadetov z Akadémie obrany Brno.

„Pre kadetov z oboch krajín je to v rámci medzinárodnej spolupráce prvá výcviková skúsenosť, akú budú v budúcnosti nepochybne potrebovať,“ uviedol plukovník Ľubomír Matta, prorektor AOS pre vojenské veci. Ocenil, že pri výcviku sú popri inštruktoroch z akadémií v Liptovskom Mikuláši a v Brne nápomocní aj skúsení inštruktori z Ozbrojených síl SR.

„Poľný výcvik je sústredený na rozvoj základných vševojskových spôsobilostí, ako sú napríklad postupy pri útoku či obrane, kadeti absolvujú náročné presuny a ďalšou oblasťou, na ktorú sa sústredíme, je strelecká príprava,“ konkretizoval major Kristián Szuperák, veliteľ sústredeného poľného výcviku, pričom dodal, že spomedzi všetkých kadetov sú štyri desiatky žien.

Text: Pavol Vitko – MO SR
Foto: Ivan Kelement, Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky