Speciální testování vojenských vozidel ve vodě

Zkušebna vozidel v odštěpném závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov provádí celou řadu odborných zkoušek jak pro potřeby Armády České republiky, tak i pro další ozbrojené síly NATO. K jejich provádění je toto unikátní pracoviště pověřenou „Národní autoritou pro zkoušení vojenských vozidel“ podle normy NATO označené STANAG 4357. K tomuto účelu je zkušebna vybavena speciálními přístroji a zařízeními, včetně zkušebního terénního okruhu.

Jednou z náročných prověrek je zkouška brodění. Vozidlo projíždí brodem o stanovené hloubce. Při brodění jede vozidlo koly po dně brodu. Zjišťuje se, zda je vozidlo schopno překonat brod a dále těsnost jednotlivých skupin vozidla.

Některá vojenská vozidla mají kromě požadavků na jízdu po silnici a v terénu nebo požadavků na bojové činnosti, také požadovanou vyšší úroveň překonávání vodních překážek tj. schopnost plavby. Na jednom z obrázků je zachyceno kolové bojové vojenské vozidlo při plavbě v umělém vodním brodu. Hloubka vody je taková, aby vozidlo nedosáhlo koly na dno brodu.

V další fotografii je toto vozidlo zachyceno při plavbě v hluboké vodě na vodním cvičišti (přehradě). Je patrné, že kolem zvednutého vlnolamu v přední části vozidla se při plavbě stanovenou rychlostí tvoří viditelná vodní vlna.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Milan Bezděk
Foto: Vojenský technický ústav

Knižné novinky