Čeští vojáci na základně Bagram uspěli

v soutěži bojových zdravotníků


Příslušníci 12. strážní roty dosáhli vynikajícího výsledku v soutěži „BAF Best Medic Competition“ konané 6. července, kdy při účasti pěti českých týmů z celkových 15 obsadili první tři místa.

Soutěž začala vzhledem k extrémnímu horku již v 5 hodin ráno. Na start se dostavilo 5 dvoučlenných týmů 12. strážní roty, jeden tým španělských speciálních sil a 9 týmů z různých složek ozbrojených sil USA. První disciplínou byl pochod na 9,5 km se zátěží, který se rychle změnil v běh, protože do další části soutěže postupovalo jen 10 nejrychlejších týmů. Následovala komplexní modelová situace ošetření raněného a pro naše vojáky trochu netradiční disciplína šití stehů na čas.

Při zabezpečení odborných částí soutěže pomáhali organizátorům z amerického úkolového uskupení Desert Knight také lékař a zdravotnický záchranář 12. strážní roty. „Naši vojáci s kurzy CLS dokázali, že jsou perfektně připraveni a při péči o raněného v poli mohou plnohodnotně konkurovat vojenským zdravotnickým profesionálům, kteří byli součástí většiny ostatních týmů,“ zhodnotil výkon příslušníků 12. SR BAF její lékař podplukovník T. B.

Chvíli zdravotník, chvíli voják
Po odborné části přišla na řadu hrubá síla v podobě tažení nosítek se 75 kg zátěže na 2,5 km, jednoznačně nejnáročnější část soutěže. Po obědě se týmy přesunuly na střelnici, kde kromě písemného testu ze zdravovědy proběhly střelby z útočných pušek. Posledním úkolem bylo dopravit nosítka se zátěží na heliport, kde si soutěžící vyzkoušeli předání raněného do odsunového vrtulníku, který účastníky přepravil na letiště k vyhodnocení.

Vyhlášení výsledků překvapilo i ty největší optimisty. Třetí místo obsadili četař J. K. a desátník M. P. Druhý skončil tým ve složení desátník N. S. a svobodník T. C. a soutěž vyhrála dvojice rotmistr L. H. a desátník L. B.

„Jsem hrdý na vojáky 12. strážní roty, předvedli obdivuhodný výkon. Získali spoustu zkušeností, které pro ně budou nedocenitelné jak během současného nasazení, tak i v průběhu jejich další kariéry. Navíc dokázali, že vojáci Armády České republiky jsou opravdoví profesionálové a odborníci, kteří se v mnohonárodním prostředí neztratí,“ doplnil k výsledkům soutěže velitel 12. strážní roty kapitán Jan Hrdinka.

Příslušníci 12. strážní roty jsou nyní v polovině svého půlročního nasazení v Afghánistánu, v říjnu je vystřídají vojáci ze 43. výsadkového praporu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: por. L. V., styčný důstojník 12. SR BAF, Armáda ČR

Knižné novinky