Seminár hlavných poddôstojníkov NATO

Na pozvanie veliteľa Spojeneckých síl v Európe a Hlavného poddôstojníka Operačného veliteľstva Spojeneckých síl v Európe sa v dňoch 22. až 28. júna 2019 zúčastnil Hlavný poddôstojník ozbrojených síl Slovenskej republiky štábny nadrotmajster Vladimír Beluš seminára Hlavných poddôstojníkov NATO a ďalších prizvaných krajín ISES (International Senior Enlisted Seminar) v Európskom Centre pre bezpečnostné štúdie George C. Marshall Center v Garmisch - Partenkirchen (GER).

Seminára ISES sa zúčastnili hlavní poddôstojníci z viac ako 40 krajín a prizvaní hlavní poddôstojníci veliteľstiev NATO a vojsk USA po celom svete.

Seminár ISES bol tento rok zameraný na zvyšovanie pripravenosti a spolupráce medzi najvyššími predstaviteľmi poddôstojníckych zborov členských štátov NATO a prístupových krajín na základe zmien operačného a strategického prostredia, riešenie problémov v otázkach štruktúry poddôstojníckych zborov v oblasti výcviku a transformácie.

Dôležitosť úlohy a postavenia poddôstojníkov v rámci aliancie potvrdil v rámci VTC aj veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR) generál Tod D. Wolters.

Počas svojho vystúpenia v rámci ISES štábny nadrotmajster Beluš prezentoval vzdelávacie možností OS SR pre poddôstojníkov v rámci aliancie - Kurz operačného plánovania (Battle Staff NCO Course).

Tento kurz, ktorý je výsledkom dlhoročnej spolupráce poddôstojníckych zborov OS SR a Národnej Gardy Indiana bol na medzinárodnom fóre predstavený členom aliancie v rámci oblasti vzdelávania a prípravy poddôstojníkov.

Cieľom kurzu je pripraviť kvalifikovaných poddôstojníkov ako efektívnu súčasť štábov s využitím anglického jazyka.

Kurz poskytuje absolventom prehľad o vedomostiach a zručnostiach potrebných pre zvládnutie povinností poddôstojníkom v štábe počas plánovania a vedenia operácie a zároveň získavajú aj prehľad o funkciách na jednotlivých oddeleniach štábu na stupni prápor.

Hlavný poddôstojník amerických síl v Európe (EUCOM) FLTCM (SS/SW) Cris D. Addington (US-N) uviedol „ aktivita OS SR a NG Indiana slúži ako príklad ako menšie krajiny aliancie môžu plnohodnotne prispievať do vzdelávania a prípravy poddôstojníkov“. FLTCM (SS/SW) Addington ďalej zhodnotil, že poddôstojníci OS SR idú dlhodobo príkladom v oblastiach prípravy a systemizácie poddôstojníckeho zboru.

Hlavný poddôstojník spojeneckých síl pre transformáciu (ACT) CSM Tibor Bogdán (HUN-A) doplnil, že zo strany NATO je požiadavka na vykonávanie takéhoto druhu kurzu a odporučil pripraviť a začať proces certifikácie kurzu.

Koordinátorom pre proces prípravy, vykonania kurzu a jeho certifikácie bol určený štábny nadrotmajster Miroslav Dulaj, ktorý uvedený kurz predstavil a zároveň odpovedal na otázky zúčastnených. Po vykonaní prezentácie a predstavení uvedeného kurzu prebehla diskusia a zároveň počas nej o tento kurz prejavili záujem viaceré krajiny aliancie, ako aj partnerské krajiny ako napríklad Ukrajina a Fínsko.

Svoju účasť na ISES štábny nadrotmajster Beluš využil okrem iného aj na bilaterálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi poddôstojníckych zborov z armády Českej republiky, Maďarska, Poľska a Ukrajiny, ktoré sa niesli v duchu tradične dobrej spolupráce v stredoeurópskom regióne.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ozbrojené sily SR /r
Foto: ACO

Knižné novinky