Vykonanie druhej fázy previerky CREVAL

Jednou z najdôležitejších úloh brigády bojového zabezpečenia (bbz) Trenčín vo výcvikovom roku 2019 je zabezpečenie kontinuity prípravy jednotiek v silách nižšej pripravenosti pre NATO. Na plnenie tohto záväzku sú vyčlenené jednotky z Práporu logistiky Hlohovec, a to: 2. tím riadenia presunov, rota prepravy PHM a rota zásob.

Deklarované jednotky v silách nižšej pripravenosti Cieľov spôsobilostí 2017 vykonali v dňoch 24. až 28. júna 2019 vo vojenskom objekte Tepličky a vo vojenskom výcvikovom priestore Kamenica nad Cirochou druhú fázu previerky bojovej pripravenosti označenú ako CREVAL (Combat Readiness Evaluation).

Cieľom preverenia jednotiek a vykonania 2. fázy previerky CREVAL bolo zhodnotenie spôsobilostí a pripravenosti predurčených jednotiek pre NATO s dosiahnutím pohotovosti na plnenie jednotlivých úloh v oblasti logistického zabezpečenia (ako napr. preprava a manipulácia rôzneho materiálu a PHM, plánovanie a riadenie presunov konvojov).

Veliteľka previerkového tímu podplukovníčka Elena Hrabáková spolu so svojou pracovnou skupinou zhodnotila pripravenosť deklarovaných jednotiek ako „Combat Ready“ - pripravené.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Sekreteriát bbz /r
Foto: Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky