Na Univerzitě obrany vyřadili absolventy

Kurzu GŠt i Kurzů vyšších důstojníků


Dva rozdílné kroky ve své profesní kariéře dnes absolvovali účastníci ceremoniálů, které Univerzita obrany uspořádala v historických prostorách brněnské Nové radnice. Nejprve byl v tamním Rytířském sále předán čestný název novému Kurzu Generálního štábu a poté byli slavnostně vyřazeni účastníci tří nedávno zakončených Kurzů vyšších důstojníků.

K účastníkům v pořadí 36. kurzu Generálního štábu nejprve promluvil rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl, který uvítal výběr osobnosti, jejíž jméno kurz ponese. Jde o státníka, vojáka, spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. Česko-slovenskou vzájemnost v případě tohoto kurzu umocňuje fakt, že jedním z jeho účastníků je příslušník slovenské armády podplukovník Aurel Sabó. „Už teď na své pracovní pozici velmi úzce spolupracuji s českou armádou, snažíme se tuto spolupráci rozvíjet a doufám, že bude i nadále pokračovat,“ řekl ředitel simulačního centra Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši.

127 úspěšných absolventů
Následující ceremoniál se uskutečnil v sousední zasedací síni brněnské Nové radnice. Slavnostně bylo vyřazeno 127 úspěšných absolventů kurzů pro vyšší důstojníky v prezenční a kombinované formě, což je druhý nejvyšší počet v jejich historii.

„Věřte, že máme velká očekávání, že investice do vás vložená v průběhu studia se projeví ve větší kvalifikační úrovni organizací a institucí armády,“ uvedl ve svém vystoupení generálporučík Jaromír Zůna. Ještě předtím první zástupce náčelníka Generálního štábu doprovázel rektora-velitele Univerzity obrany generála Bohuslava Přikryla při předávání osvědčení všem absolventům kurzů, a to spolu s generálporučíkem v. z. Jaroslavem Kolkusem, ředitelem Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO, které je garantem kurzů celoživotního vzdělávání. Odcházející šéf centra, generálporučík v záloze Kolkus, se tak rozloučil s posledním kurzem probíhajícím pod jeho vedením.

Na závěr ceremoniálu byli odměněni nejlepší studenti kurzů. Tři z nich převzali cenu z rukou rektora-velitele UO a další tři pak věcný dar udělený náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Vladimír Šidla, Univerzita obrany Brno, Ministerstvo obrany ČR /r

Knižné novinky