V úřadu i terénu zajistí bezpečnou komunikaci Hoox

Francouzská korporace Atos se 110 000 zaměstnanci a působností ve více jak 73 zemích po celém světě včetně Česka a Slovenska je lídrem v digitálních službách. Na veletrhu IDET v Brně, kde svoje místo měly i bezpečnostní technologie, společnost Atos, která v Česku zaměstnává zhruba 300 lidí, prezentovala kromě své další produkce také bezpečnou komunikaci. Více o ní nám řekl bezpečnostní ředitel této společnosti Tomáš Hlavsa.

Napohled obyčejný smartphone. Ale jak jsme záhy pochopili, zdání klame. Jedná se o francouzský výrobek s pracovním označením Hoox. Je to vlastně ultra zabezpečený smartphone navržený a vyrobený s důrazem proti narušení, malwaru a zachycení komunikace, ať již hlasové, datové nebo SMS. Zařízení je kvůli bezpečnosti postaveno na platformě Alcatel. „To zajímavé na něm je, že bylo certifikováno organizacemi jako jsou NATO a EÚ na stupeň Restricted,“ zdůrazňuje Tomáš Hlavsa.

Podle jeho slov Atos navrhuje, vyrábí a dodává tato řešení zákazníkům na celém světě. Primárně je technologie bezpečné komunikace určena pro bezpečnostní složky státu, silové rezorty či obecně veřejnou správu. Ale Atos nabízí toto mobilní řešení i komerčním firmám, které chtějí chránit svoji komunikaci a znemožnit úniky dat. Zařízení Hoox systematicky zajišťuje bezpečnost a neporušenost uložených dat, aplikací i operačního systému. Přístup k terminálu je kontrolovaný a komunikační porty jsou chráněné, aby se zabránilo útokům. Všechny telefonní hovory, textové zprávy, e-maily a další vyměňovaná data jsou zašifrovaná, čímž je zajištěna důvěrnost komunikace. Přístup k všeobecným a profesionálním aplikacím je přes vlastní obchod.

Dozvěděli jsme se, že zařízení je na platformě Alcatel kvůli bezpečnostní revizi zdrojových kódů. Alcatel poskytuje svůj firemní software a Atos dodává aplikace, které jsou znovu prověřené, aby používání těchto aplikací uvnitř samotného zařízení bylo co nejvíc bezpečné. „Sice se říká, nejspíš i pod vlivem množství informací, že populární aplikace jako kupříkladu WhatsApp, Viber, Threema, Signal jsou šifrované, zjednodušeně řečeno bezpečné. Ale běžný uživatel se už neptá, kudy jeho data tečou, kdo generuje šifrovací klíče, drží infrastrukturu a kdo případně má přístup k těmto datovým tokům. Chápu to, běžný uživatel chce mít pocit, že komunikuje bezpečně, to je v pořádku. Ale když se bavíme o organizacích, které chtějí chránit svoje informace, nebo o bezpečnostních složkách na úrovni státu, pak je dost velký rozdíl mezi zařízením Hoox a jiným smartphonem, v němž mám nainstalován třeba WhatsApp… My garantujeme bezpečnost informace po celé cestě doručování, to jest od okamžiku, kdy ji klient vyťuká na svém smartphonu až ke koncovému příjemci. Má to svoji cenu, ale kdo skutečně potřebuje chránit svou komunikaci, rád ji zaplatí,“ dodává Tomáš Hlavsa.

Zajímalo nás tedy, zda takovéto zařízení může využívat i běžný uživatel. Není zde prý žádný rozpor, ale je nutné si uvědomit, že každé bezpečnostní opatření s sebou nese jistá omezení. Avšak kdo chce skutečně aktivně řešit bezpečnost svojí komunikace, poohlédne se právě po něčem takovém. „Naše zařízení si může koupit stejně tak jednotlivec jako si ho mohou pořídit firmy, organizace a používat ho jako službu – to znamená že data potečou přes naši infrastrukturu. Jiná možnost je, že velké organizace jako ministerstva, bezpečnostní složky státu si pořídí toto zařízení včetně komunikační infrastruktury, šifrovacích serverů, nepojení na mobilní sítě a pak systém používají nezávisle na nás jako na výrobci.“

V ozbrojených silách toto řešení umnožuje udržovat zašifrované spojení přímo s vojákem, popřípadě týmem plnícím konkrétní misi ve vzdáleném zájmovém prostoru či na bojišti. Kromě toho díky technologii GPS nadřízený stupeň velení disponuje v reálném čase informací o tom, kde se voják nebo speciální skupina pohybuje. A protože jejich vzájemná komunikace je šifrovaná, nemůže do ní proniknout neautorizovaná osoba. Tím je znemožněn odposlech, resp. monitoring hovorů a přenášených dat.

Zeptali jsme se, v čem lze spatřovat rozdíl mezi zabezpečenými smartphony Hoox a malými radiostanicemi se šifrovaným provozem, které při podobných misích ozbrojené složky rovněž používají. Jak nám vysvětlil Tomáš Hlavsa, filosofie zařízení Hoox je trochu jiná. Vychází z myšlenky, že stávající radiové stanice, resp. protokol, díky kterému fungují, nelze zabezpečovat donekonečna. Komunikační kanál radiostanic je relativně úzký, má omezený dosah a dá se jím v zásadě zajistit jenom přenos hlasu. Se stávajícími radiovými technologiemi je tedy dost obtížné přenášet obraz, video nebo jiný větší datový tok z terénu, z bojiště, z místa katastrofy, kde zasahují záchranářské složky atd.

„Proto myšlenka byla – využít stávající mobilní operátory. To ovšem naráží na problém s bezpečností. A zde právě vstupuje do hry zmíněná šifra, kdy my říkáme, že tok dat z místa A až do zařízení příjemce je kompletně po celé cestě šifrován, ať již se realizuje napřímo, nebo přes mobilní síť operátora. A to už zákazníkům dává nějaký vyšší smysl. Navíc koncové zařízení je pro zájemce docela dostupné. Jeho cena je jako u běžného smartphonu, tudíž ve srovnání s iPhonem je relativně levné. Jistě, není natolik atraktivní ani tak skvěle marketingově zpracováno, ale předností je bezpečnost. Co stojí za investici, časovou i finanční, je zabezpečení potřebné infrastruktury, aby data poslaná z mého zabezpečeného zařízení neunikala na druhém konci. Stojí to práci i čas, ale jinak by to celé nedávalo smysl.“

Na závěr snad ještě jednu větu z propagačního materiálu společnosti Atos: Systém Hoox představuje řešení „vše v jednom“, které je dodáváno s kompletním administračním prostředím a se službami školení, instalace a uvedení do provozu.

Text: Ján Begala
Foto: Tibor Čičilla a Atos

Knižné novinky