Cvičení AZ vygradovalo ostrými střelbami

s použitím ručních protitankových granátů


Ve dnech 20. až 23. května se ve vojenském újezdu Boletice uskutečnilo společné cvičení vojáků z Krajského vojenského velitelství Praha a jejich pěší roty aktivní zálohy, která je vyčleněna pro Středočeský kraj. Pěší rota při této příležitosti ukončila etapu výcviku ostrými střelbami družstev.

V rámci přípravy a provedení BOS bylo využito námětové situace NATO SKOLKAN, která je využívána během vojenských cvičení k popisu zhoršení bezpečnostní situace ve střední a východní Evropě.

„Cvičení se skládalo z velitelské přípravy velitelského sboru, stmelení jednotky, prověření připravenosti družstev v rámci kontroly sladěnosti a samostatné bojové střelby. Cílem bojových ostrých střeleb bylo prověřit schopnost družstva plnit úkoly komplexně,“ popsal kapitán Marek Jeřábek.

Zdokonalovala se družstva i velitelé
Velitelé všech stupňů se zdokonalovali v procesu plánování a řízení boje a upevňovali své návyky během vydávání bojových rozkazů včetně vzájemné koordinace přidělených prvků. Jednotlivá družstva plnila úkoly s využitím taktických prvků při reakci na slabého nepřítele a manévrové obrany na silného nepřítele s použitím ostrých RPG.

„Toto cvičení mělo výborně zpracovaný námět různých bojových situací. Pro velitele družstev bylo prospěšné aplikování svých velitelských dovedností v rámci vedení bojové činnosti. Vyzkoušeli jsme si různé způsoby boje při ostrých střelbách, které jsme v předešlých přípravách a výcvicích nacvičovali. Musím podotknout, že výborné výsledky střeleb jsme dosáhli zejména proto, že se mohu spolehnout na své podřízené,“ dodal velitel družstva rotný Zdeněk Ždimera.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: prap. Michal Hubálek, Armáda ČR /r

Knižné novinky