Jednání vojenských výborů EU a NATO

Ve dnech 21. a 22. května se náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata zúčastnil v Bruselu pravidelných jednání Vojenského výboru Evropské unie a Vojenského výboru NATO.

Hlavními tématy jednání byla spolupráce EU s NATO, mandáty a úkoly jednotek v zahraničních operacích EU jako je EUNAVFOR MED Sophia, EUNAVFOR Somalia – Atalanta, EUFOR – ALTHEA dále výcvikové mise EU v Mali, Somálsku a Středoafrické republice. Následně bylo diskutováno o jednotném evropském vzdušném prostoru a jeho implikacích pro vzdušné síly členských států EU, dále projektech přispívajícím k rozvoji obraných schopností zemí EU a finančním nástrojům EU.

Jednání Vojenského výboru NATO bylo zahájeno diskuzí na nosná strategická témata NATO, vojenskou strategii NATO, alianční iniciativu připravenosti NRI (NATO Readiness Initiative), koncept odstrašení a obrany (Deterrence and Defence) v euroatlantické zóně a zvýšení úsilí NATO v řešení teroristických a dalších hrozeb. Na závěr této části byla schválena Vojenská strategie NATO, která se stane základem pro revizi dalších strategických dokumentů.

Armáda ČR si uvědomuje důležitost kolektivní obrany
„Armáda ČR se plně ztotožňuje se současným úsilím Aliance na posílení Deterrence and Defence, uvědomuje si důležitost kolektivní obrany, ale také potřebu podložení veškerého takového úsilí obranným plánováním,“ uvedl generál Opata.

Dalším diskusním tématem byla bezpečnostní situace na Ukrajině, probíhající reforma ukrajinských ozbrojených sil, další možnosti spolupráce s touto zemí a angažovanost Aliance v oblasti Černého moře. Pozornost byla věnována také bezpečnostní situaci ve středomoří se zaměřením na Střední východ a země Severní Afriky, spolupráci k posílení regionální bezpečnosti, budování obranných schopností a boji proti terorismu. Generálové debatovali o možnostech zlepšení vzájemné spolupráce ve vojenské oblasti a rozvoji spolupráce NATO a EU s dalšími mezinárodními organizacemi k podpoře národních vlád.

V závěru setkání byly shrnuty hlavní výstupy z jednotlivých agend, doporučení o naplňování nové velitelské struktury a informace o podzimní konferenci Vojenského výboru ve Slovinsku včetně navrhovaných témat.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: mjr. Vlastimila Cyprisová, Armáda ČR /r
Foto: European Union Military Committee

Související článek:
Náčelník generálneho štábu na 181. zasadaní Vojenského výboru NATO v Bruseli

Knižné novinky