Branné súboje 2019 v Banskej Bystrici

podporili aj príslušníci Taktického krídla Sliač


Dňa 15. mája 2019 sa v priestoroch Strednej športovej školy Banská Bystrica uskutočnil branný súboj študentov z tohtoročnej série 3. ročníka Branných súbojov študentov stredných škôl. Cieľom týchto súbojov je podpora vlastenectva a budovanie branných zručností medzi mladými ľuďmi.

Podujatia sa zúčastnilo desať súťažných družstiev zo stredných škôl Banskobystrického samosprávneho kraja. Prítomných súťažiacich, pedagógov a študentov škôl poctil svojou účasťou aj veliteľ Vzdušných síl OS SR generálmajor Ľubomír Svoboda.

Družstvá súperili v štyroch disciplínach zameraných na všestranné schopnosti. Študenti si zmerali svoje sily vo fyzickej zdatnosti, streľbe, vedomostnom teste a v kombinovanej disciplíne. Tohtoročná novinka, kombinovaná disciplína, obsahovala tri stanovištia a to topografické, Army dráhu RCHBO a stanovište prvej pomoci.

Okrem súbojov boli pre študentov pripravené aj statické a dynamické ukážky. Svoj gala program predviedla Čestná stráž prezidenta SR, dynamické ukážky práce psovodov zabezpečili príslušníci vojenskej polície Odboru výcviku a kynológie vojenskej polície Vlkanová – Hronsek. Atraktívnu ukážku boja zblízka vykonali aj profesionálni vojaci z Vojenského útvaru ZANKIS Ružomberok.

Na statických ukážkach sme tu mohli vidieť napríklad vojenskú techniku, ručné zbrane, výstroj a výzbroj profesionálneho vojaka. Súčasťou programu bola aj prednáška Regrutačnej skupiny Banská Bystrica „Pridaj sa k nám a buď súčasťou tímu!“. Poďakovanie patrilo rovnako Regrutačnej skupine Nitra, profesionálnym vojakom a organizátorom z Krídla velenia, riadenia a prieskumu Zvolen a rovnako profesionálnym vojakom a organizátorom z Taktického krídla Sliač.

Hlavnú cenu, 48 hodinový vojenský kurz prežitia KEMP vo vojenskom priestore Centrum výcviku Lešť, si vybojovalo súťažné družstvo z Gymnázia Ľ. Štúra Zvolen. Druhé miesto získali súťažiaci zo Strednej priemyselnej školy drevárskej Zvolen a tretie miesto patrilo družstvu zo Strednej priemyselnej školy Zvolen. Všetci študenti vynaložili veľké úsilie v brannom súboji. Preukázali svoju vytrvalosť, odhodlanie a šikovnosť, čomu svedčili aj veľmi tesné bodové výsledky. Podujatie dopadlo na výbornú a nieslo sa v duchu fair-play so skvelou atmosférou.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť - TU.

Text a foto: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky