Vojenská prísaha v ZaVaMD Martin

Zložením vojenskej prísahy a slávnostným vyradením ukončilo 17. mája v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin svoju prípravu na službu v Ozbrojených silách Slovenskej republiky 98 nových profesionálnych vojakov, z toho bolo 19 žien.

Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnili zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR brigádny generál Karol Navrátil, hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš, zástupca veliteľa 5. pŠU podplukovník Pavol Šebík, veliaci poddôstojník Pozemných síl OS SR štábny nadrotmajster Rastislav Bodnár, veliaci poddôstojník 5. pŠU štábny nadrotmajster Martin Boháčik ako aj ďalší vážení hostia.

„Vojenská prísaha je rozhodujúci záväzok, ktorý na seba dobrovoľne beriete a jej zloženie je verejným vyhlásením odhodlania hájiť záujmy Slovenskej republiky. Vojenská prísaha Vás zároveň zaväzuje k naplneniu najvyšších občianskych a vojenských hodnôt, ktoré môžu v prípade potreby vyústiť k nasadeniu vlastného života na obranu vlasti. Morálne hodnoty, ku ktorým sa tu dnes pred nami všetkými zaväzujete, pretrvajú po celú dobu Vášho života,“ povedal vo svojom príhovore veliteľ Základne výcviku a mobilizačného doplňovania plukovník Miroslav Fázik.

Po vykonanom akte vojenskej prísahy sa novým profesionálom prihovoril zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR.

„Vážení absolventi, očakávam, že kvalitným spôsobom doplníte Ozbrojené sily Slovenskej republiky a budete vzorom príkladného správania a dodržiavania etického kódexu profesionálneho vojaka pri vykonávaní štátnej služby i mimo nej, že budete žiť podľa pravidiel a princípov OS SR a napĺňať ich základné hodnoty, že budete rešpektovať zákony, hodnoty, históriu a príslušnosť SR,“ zdôraznil vo svojom príhovore brigádny generál Karol Navrátil.

Najlepším absolventom základného vojenského výcviku sa stal vojak 1. stupňa Simon Summerling, ktorému veliteľ Základne výcviku a mobilizačného doplňovania udelil najvyššie morálne ocenenie - zápis do kroniky útvaru. Následne hlavný poddôstojník OS SR ocenil osobnou pečaťou najlepšieho inštruktora základného vojenského výcviku rotmajstra Igora Slezáka.

Slávnostné vyradenie absolventov základného vojenského výcviku pokračovalo slávnostným pochodom a na záver čakateľom a kadetom požehnal starší kaplán Základne výcviku a mobilizačného doplňovania plukovník František Počurek.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: rtm. Stanislav Héger
Foto: rtn. Dagmar Gáspárová, Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Pozemných síl OS SR

Knižné novinky