Streľby protitankovými strelami

V dňoch 6. až 10. mája 2019 vyvrcholil vo výcvikovom priestore Lešť výcvik strelcov-operátorov bojových vozidiel BVP-1 z celých pozemných síl OS SR. Po splnení predpísaných prípravných cvičení v streľbe z lafetových zbraní, absolvovaní teoretickej časti a výcviku na streleckých trenažéroch vedú streľbu ostrými pancierovými granátmi a riadenými protitankovými strelami.

Cvičenie riadi 22. mechanizovaný prápor pod velením jeho veliteľa, podplukovníka Vincenta Cseryho: „Výcvik organizujeme v priebehu ostatných rokov po tretí krát, ale po prvý krát na Lešti. Tento výcvikový priestor nám umožňuje v maximálnej miere využiť bojové možnosti zbraňových systémov bojového vozidla BVP-1, ovládať terčový manéver a hlavne ničiť obrnené ciele protitankovými riadenými strelami 9M14M „Maljutka“ takmer až na maximálny dostrel. Ide o strely 1. generácie, ktorých navedenie na cieľ si vyžaduje vysokú úroveň pripravenosti obsluhy.“

Vysoký stupeň pripravenosti skutočne väčšina operátorov potvrdila, aj napriek nepriazni počasia. Rakety po 24 sekundách navádzaného letu zasiahli cieľ. Medzi najlepších patria des. Michal Stanko a des. Peter Mihalčin z 22. mechanizovaného práporu Michalovce a des. Roman Oláh a des. Pavlína Kollárová z 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Ing. Michaj Vajda, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce

Knižné novinky