53. pluk průzkumu a elektronického boje

představil v Opavě nejmodernější techniku


Téměř devět desítek příslušníků Armády ČR a Univerzity obrany Brno si na začátku minulého týdne u 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě prohlédlo techniku a systémy jednotky ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance), které jsou vyčleněné ve prospěch brigádních úkolových uskupení (bÚU) Armády České republiky.

„Praktická statická ukázka byla součástí přípravy příslušníků 53. pluku průzkumu a elektronického boje, která je v současné době zaměřena na zvýšení schopností našich zpravodajských štábů v realizaci procesů zpravodajského zabezpečení v rámci brigádních úkolových uskupení s důrazem na vyčleňovanou jednotku ISR. Série akcí je směřována k přípravě vojáků pro cvičení Czech Lion 2019 a také nových a méně zkušených příslušníků zpravodajského zabezpečení u našeho pluku,“ vysvětlil náčelník Centra ISR pplk. Jozef Podoba.

Nejmodernější technika i systémy
Statická ukázka vojákům zpravodajských štábů a Pozemních sil představila nejmodernější techniku, systémy a senzory průzkumu elektronického boje 102. průzkumného praporu Prostějov a 532. praporu elektronického boje. Úplně poprvé si mohli prohlédnout mobilní prostředky geografického a hydrometeorologického zabezpečení AČR, které se staly součástí Centra ISR teprve v říjnu loňského roku.

Součástí expozice byly i prostředky pro získávání a shromažďování informací, například průzkumný mobilní bojový komplet, bezpilotní průzkumný prostředek Raven, přenosné ochranné rušiče Manpack, mobilní komplet elektronického boje (MKEB), směroměrný radiotechnický pátrač (SRTP), mobilní prostředek geografického zabezpečení GEMOZ-C a SGEOB, mobilní prostředek hydrometeorologického zabezpečení Oblak a další. Poslední částí programu byla prezentace procesů zpravodajského zabezpečení realizovaných v rámci brigádních úkolových uskupení.

„V květnu 2019 bude příprava zaměřena na praktickou ukázku a zaškolení příslušníků zpravodajských štábů Pozemních sil na integrační softwarový modul C4ISTAR (ISWM C4ISTAR), kde v rámci pěti jednodenních zaměstnání budeme schopni připravit 45 příslušníků AČR,“ doplnil odborník na ISWM praporčík Jan Králiček z Centra ISR.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. gšt. Ing. Jozef Podoba /r
Foto: prap. Jan Králíček, Armáda ČR

Knižné novinky