O nášivku a odznak kurzu Komando

bude bojovat 25 vojáků


Včera byl ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina na Vyškovsku zahájen letošní první běh Komanda. Elitní bojový kurz určený velitelům malých jednotek navazuje na původní kurz ve Skotsku, který absolvovali čs. vojáci za druhé světové války.

Komando se koná pod vedením úseku přípravy Komando Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově od roku 2010. „Jedná se o elitní bojový kurz Armády ČR zaměřený na velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností,“ vysvětlil jeho velitel major Robert Zahuranec a dodal, že výcvik probíhá v taktických situacích a činnostech, které se blíží reálným bojovým podmínkám se zvýšenou psychickou a fyzickou zátěží.

Kurz samotný trvá přes měsíc a předchází mu náročné výběrové řízení. S nástupem do kurzu vojáci „převléknou“ helmy do bílých návleků a symbolicky tak ztrácejí svoji identitu – hodnost, jméno, funkci, zařazení k druhu vojska. Všichni jsou si na startovní čáře rovni.

Tyto bílé povlaky včera převzalo 25 účastníků. Nejsilnější zastoupení mají příslušníci 4. brigády rychlého nasazení Žatec (12 vojáků), 7. mechanizované brigády Hranice (5), Univerzity obrany Brno (4), 102. průzkumného praporu Prostějov (1), 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec (1), 14. pluku logistické podpory Pardubice (1) a 151. ženijního praporu Bechyně (1).

Ti, co v kurzu uspějí, převezmou v pátek 14. června v kryptě Národního památníku hrdinů Heydrichiády v Resslově ulici v Praze nášivky a odznaky kurzu Komando. Zajímavostí je, že zatímco část instruktorů úseku přípravy Komando se věnuje právě probíhajícímu kurzu, další podstupují velmi náročný kurz v drsných podmínkách Francouzské Guyany.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA, Armáda ČR /r

Knižné novinky