Zdravotnická příprava je nedílnou součástí

života na zahraniční misi


Zdravotní péči na základně HKIA (Hamid Karzai International Airport) poskytuje nejen český lékař se zdravotní sestrou na národním zdravotnickém zařízení ROLE 1, ale k poskytnutí první pomoci jsou připravováni všichni čeští vojáci. Pravidelným udržovacím výcvikem procházejí i specialisté CLS (Combat Life Saver).

Vojáci v Kábulu se ve zdravotnické přípravě zdokonalují v rámci pravidelných měsíčních cvičení. Jejich náplň je stanovena nařízením SOC MO (Společné operační centrum Ministerstva obrany) a obsahuje jak teoretické přednášky, tak praktické nácviky zdravotnických dovedností.

„Je bezpodmínečně nutné, aby každý voják AČR ovládal základní úkony neodkladné první pomoci v poli a v případě mimořádné události uměl tyto dovednosti prakticky využít,“ doplnil lékař 18. Úkolového uskupení AČR RS mjr. J. N., pod jehož vedením probíhá veškerá zdravotnická příprava českých vojáků v Kábulu.

Absolventů kurzu CLS je v úkolovém uskupení celkem šest. Tuto specializaci vykonávají vojáci nad rámec svých odborných funkcí. Roli CLS tak v 18. ÚU AČR RS plní například vrchní praporčík, dva specialisté pracoviště oprav či příslušnice POI (pracoviště ochrany informací). Jejich přidaná hodnota spočívá v tom, že zvládají prvotní třídění většího počtu raněných, organizaci zdravotní péče poskytovanou nezdravotnickým personálem a poskytování rozšířené první pomoci v bojových podmínkách - jak přímo pod palbou, tak v takticky zajištěném prostředí.

Lékaři na základně
Lékař spolu se zdravotní sestrou poskytuje českým vojákům základní lékařskou péči na úrovni ROLE 1. V případě, že voják trpí obtížemi, které vyžadují specializované vyšetření, je v doprovodu lékaře vyslán na zařízení ROLE 2, kde je možné obtíže konzultovat se zubařem, chirurgem, ortopedem a dalšími odborníky. Na těchto pozicích jsou lékaři koaličních států. Na zařízení ROLE 2 probíhají i pravidelné odborné zdokonalovací přednášky a praktické nácviky hromadného příjmu raněných dle protokolu MASCAL, kterých se čeští zdravotníci aktivně účastní.

Český lékař poskytuje zdravotní péči nejen v případech, kdy už nemoc propukne nebo dojde k úrazu, ale pořádá i pravidelná rehabilitační cvičení. Na nich jsou vojáci vedeni k základním cvikům na posílení nebo protažení bolestivých zad. Dalším úkolem lékaře je i preventivní hygienický dohled u jednotky.

18. Úkolové uskupení AČR RS v počtu 32 příslušníků působí na základně HKIA (Hamid Karzai International Airport) již 5 měsíců. Jejich hlavním úkolem je administrativní a logistická podpora jednotek nasazených na území Afganistánu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Michaela Schejbalová, Armáda ČR /r

Knižné novinky