Výcvik príslušníkov vojenskej poriadkovej služby

V dňoch 6. a 7. mája 2019 bol vykonaný výcvik príslušníkov vojenskej poriadkovej služby Práporu CSS Prešov. Cieľom výcviku bolo odborne pripraviť a vyškoliť profesionálnych vojakov na riadenie cestnej premávky pri presunoch prúdov vozidiel, kolón a konvojov po pozemných komunikáciách a vojenských cestách.

Súčasťou výcviku bola teoretická časť, praktická príprava a riadenie križovatky v plnej premávke za účasti príslušníkov Policajného zboru. Výcvik bol ukončený záverečným preskúšaním.

Riadiacim výcviku príslušníkov vojenskej poriadkovej služby bol veliteľ čaty komunikačných a informačných systémov z roty bojového zabezpečenia a KIS poručík Erik Horvat.

Poďakovanie patrí príslušníkom Krajského riaditeľstva Policajného zboru Krajského dopravného inšpektorátu Prešov za personálne a odborné zabezpečenie praktického výcviku v riadení cestnej premávky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Prápor Combat Service Support Prešov /r

Knižné novinky