ATM č. 8/2003

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Čím budeme bránit naše nebe?
7. polní nemocnice v Basře
Tomahawk a jeho mladší bratři
Malorážková odstřelovačka SV-99
Obrněné transportéry a bojová vozidla pěchoty (2)
Individuálna balistická ochrana
Revolverový granátomet RG-6
Samohybná houfnice AS 90
SCUD v modelářských detailech (4)
Letouny pro Graf Zeppelin 
Kolový tank General Motors T-18 Boarhound
Josef Ressel a lodní šroub
Letouny SPAD a zvnik čs. letectva
Nekonečná válka
Muzeum izraelského vojenského letectva

Knižné novinky