ATM č. 8/2004

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Aktuality
Kornet-E
Technologie stealth na ruských bojových letounech
MBDA Eryx
Trendy v strelive pre ozbrojené zložky
Piranha III a IV
AMOS – minomet ze severu
Nákladní automobil do bojových podmínek: Pancéřový URAL
SCUD v modelářských detailech (16)
Méně známé balistické rakety: Al Hussein, Al Hijarah, Al Abbas
Martinskí tankisti v čase SNP
Francouzské licence
Normandie 1944: Selhání německé preciznosti
Atlantický val v Normandii (dokončení)
Militaria: Prapory a medaile střeleckých pluků čs. legií v Rusku
Soutěž 
CIHELNA 2004

Knižné novinky