ATM č. 10/2005

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Aktuality
Operace Katrina
Rorýs versus racek
MSPO Kielce 2005 
MAKS 2005 
Ľahký ozbrojený prieskumný vrtuľník Ansat-RC
Komplex leteckého bezposádkového prieskumu Tipčak
LITENING AT: Letounová optoelektronika pro přesné údery
Peace Mission 2005
Neletální mikrovlnná zbraň ADS
VALUK 6x6
Zaměřovací dalekohledy NIGHTFORCE NXS
Ministerstvo obrany ČR informuje
Terorizmus a príprava na boj s ním
Půlstoletí MiGů (4)
Unimog S404
Prehistorie bojových vozidel
Rusko-japonská válka 1904-1905 (2)
Maginotova linie na Korsice (2) 
Militaria
Soutěž


COMMANDO


Vyšlo: 3. 10. 2005

Knižné novinky