ATM č. 7/2006

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Aktuality 
Eurosatory 2006
Killer Bee
Slovensko posudzuje nový typ transportného lietadla    
Praktická logistika (2): Pěší brigáda
Vybavení pro speciální jednotky na veletrhu IDEB 2006
Bezposádková veža ORCWS 25-30
Československé vrtulníky (1)
Československé letectvo po roce 1945 (7)
Akce: Důvěrné Izrael
Boj o letecké technologie za studené války (7)
Miniponorka HECHT
BA-64    
Obrana britských ostrovů (3) 
Pocta čs. legionářům na Dálném východě
Avia BH-33
Zásilková služba
Vojenský profesionál
Soutěž


Vyšlo: 3. 7. 2006

Knižné novinky