Ochrana lidských práv a svobod

je pro Ministerstvo obrany ČR důležitá


Ve středu 5. prosince se v Domě armády Praha se uskutečnil již 3. ročník metodického dne hlavní inspektorky ochrany lidských práv v resortu obrany Lenky Marečkové. Přes dvě stovky zástupců armády a ministerstva obrany přivítal náměstek pro řízení sekce dozoru a kontroly MO Antonín Rada, pod jehož záštitou se konference konala.

Účastníci metodického dne si v úvodu připomněli letošní významné 70. výročí od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv na Valném shromáždění OSN, které se zapsalo do historie 10. prosince 1948.

Ochrana lidských práv představuje jeden ze základních pilířů našeho demokratického zřízení. Vzhledem k tomu, že Armáda České republiky v něm plní nezastupitelnou úlohu, je nutné, aby se v armádě i celém resortu kladl velký důraz na ochranu lidských práv a jejich dodržování.

Procesu ochrany lidských práv je nutné se neustále věnovat
V zastoupení náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty pozdravil účastníky brigádní generál Milan Schulc. „I přes významný pokrok v oblasti dodržování lidských práv v resortu obrany v jeho novodobé demokratické historii vnímáme jasnou potřebu zdůraznit skutečnost, že budování institutů ochrany lidských práv je kontinuální a nekončící proces, kterému se bude armáda ve své působnosti i nadále důsledně věnovat,“ zdůraznil generál Schulc a dodal, že nic cennějšího než své lidi, resort obrany a armáda nemá, proto těmto principům je nutné se významnou měrou věnovat.

Ústředním tématem letošní konference byly „Podstatné náležitosti demokratického právního státu; demokratický řád republiky a základní práva a svobody“. K aktuálnímu tématu vystoupili předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, vedoucí katedry politologie a sociologie Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kysela a filozof, pedagog, politik a signatář Charty 77 Daniel Kroupa.

Ozbrojené síly jsou součástí demokratického právního státu
Hlavní inspektorka ochrany lidských práv v resortu obrany Lenka Marečková hovořila mimo jiné o pozitivních nástrojích ochrany lidských práv a jejich implementaci do každodenní praxe, kde zdůraznila roli především preventivních opatření, roli vzdělávání k demokratickým hodnotám a lidským právům a komunikace napříč resortem.

Zastavila se i u povahy ozbrojených sil a jejich vztahu k základním právům a svobodám jako hodnotovému základu České republiky. „Jejich ochranu mají ozbrojené síly ze zákona přímo ve své náplni. Ze skutečnosti, že jsou složkou demokratického právního státu, vyplývá, že i u vojáků – jako u všech ostatních – lze základní práva a svobody omezovat jen zákonem, v souladu se základními principy, a pouze v nejnižší možné míře. Systém ochrany lidských práv v ministerstvu obrany má sloužit především k tomu, aby každý skutečně dostával to, co mu náleží – a nemusel o to nijak zvlášť usilovat nebo se dokonce dostávat do konfliktu.“

V odpolední části konference dále vystoupili přední odborníci resortu obrany s příspěvky o nástrojích ochrany lidských práv v Ministerstvu obrany České republiky. Hovořilo se o kázeňském a kárném řízení, diskutovalo se i téma ochrany osobních údajů v rámci GDPR a zazněly i aktuální informace k problematice rovného zacházení s muži a ženami v resortu obrany.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Jana Deckerová, Ministerstvo obrany ČR /r

Knižné novinky