ATM č. 8/2008

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Aktuality
Operační účinnost systému protiraketové obrany GMD
Z moře proti balistickým raketám
Krátké zprávy
Paprsky smrti ve službách velmocí
Samohybná kanonová houfnice Donar 
První prototyp vozidla FCS NLOS-C
Nová francouzská obrněná vozidla
Bezposádková veža HITFIST OWS
Krátké zprávy
Saab & FMV Press Tour 2008
Tygr z Amazonie
Nehody vojenského letectva
Na letišti Otevřeného nebe
Jednomístný ruský vrtulník Kamov Ka-56 
Krátké zprávy
Bezosádková hladinová plavidla 
Lovci ponorek 
Protilodní řízené rakety Rbs-15 Mk 3
Výročí
Dny NATO v Ostravě
Kalendárium
Československé letectvo po roce 1945 (31)
90. výročí vzniku Československa a jeho armády (7)
Pevnost Arad (2)
Vojenský profesionál
Soutěž


Vyšlo: 1. 8. 2008

Knižné novinky