ATM č. 11/2009

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Standard SM-3: Nové srdce americké protiraketové obrany
Výstava DSEi 2009
Operačno-strategické cvičenie „Zapad-2009“
Vojenská přehlídka v Pekingu
Aktuality
Opancierovaný automobil RG-35
M-ATV – odolný i pohyblivý
Modernizovaný rušič SPN-40M2
Nejmodernější tanky v boji (2)
HULC – když svaly nestačí
Moderní ochranné rušiče
Diesel nebo plynová turbína? (6)
Krátké zprávy
FAC v AČR: Málo viditelní profesionálové
Modernizace L-159 ALCA
Nové UAV ve výzbroji AČR
Nehody
Krátké zprávy
Fregaty třídy La Fayette
Krátké zprávy
Daniel baron von Salis-Soglio (2)
Československé letectvo po roce 1945 (46)
Československá armáda 1939–1945 (22)
M247 Sergeant York
Když tanky dostaly křídla… (4)
Zimní válka Davida proti Goliáši (1)
Úkol KAPR: Studie československé kapalinové rakety
Vojenský profesionál


Vyšlo: 6. 11. 2009

Knižné novinky