Vítězi letošního závodu Summer Survival

jsou chrudimští profesionálové


Družstvo 43. výsadkového praporu Chrudim zvítězilo v letošním ročníku tradičního závodu Summer Survival 2018. Jejich startovní číslo 13 se ukázalo jako šťastné. Jen o 1,6 bodů za nimi pak skončil tým 13. dělostřeleckého pluku Jince a bronzový stupínek obsadilo družstvo Vojenského oboru Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha.

„Vaše účast v této obtížné vojenské sportovní soutěži je vyjádřením postoje opravdových profesionálů k náročnému vojenskému výcviku a připravenosti k operačnímu nasazení. Zkušenosti vojáků z nasazení v operacích nás utvrzují v tom, že je nezbytné vojáky vybraných jednotek cvičit v plnění úkolů v extrémních podmínkách, obdobných jako jste plnili zde. V tomto závodě jste museli prokázat nejen fyzickou zdatnost a psychickou odolnost či vysokou úroveň schopností a dovedností z oblasti speciální tělesné přípravy, ale také pevnou vůli a smysl pro týmovou spolupráci,“ řekl při vyhlášení výsledků a předání cen ředitel Sekce plánování schopností MO generálmajor Jaromír Alan.

Účastnily se Aktivní zálohy
Ocenil také, že Summer Survival 2018 byl pro české vojáky jedinečnou možností k výměně zkušeností se zahraničními účastníky a že se závodu zúčastnili také příslušníci Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR. „Jsem velmi rád, že se čím dál víc prohlubuje zapojení těchto jednotek v rámci Armády ČR a že jsou její nedílnou součástí,“ konstatoval generál Alan.

Závod, jehož se letos účastnilo čtrnáct družstev, patří k extrémním. Přestože je nazván letním, na začátku října jej obvykle doprovází drsné a proměnlivé podmínky. Je náročný nejen pro soutěžící, ale i pro organizátory. Představuje mnoho vynaloženého úsilí a všestranného zabezpečení, jak při přípravě, tak při provedení. Vše leží především na bedrech Centra tělesné výchovy VeV-VA pod vedením podplukovníka Romana Blahuty.

Tříčlenné hlídky
Summer Survival 2018 je závod tříčlenných hlídek, vyžadující vysokou úroveň tělesné zdatnosti, psychické odolnosti a bezpečné zvládnutí ve všech oblastech speciální tělesné přípravy a střelby z ručních zbraní. Trasa a úkoly závodu vycházejí z pohybu a pobytu vojáka v neznámém terénu při plnění úkolů v odloučení. Zařazeny jsou úkoly prověřující schopnosti jednotlivců pružně reagovat, logicky myslet a improvizovat i schopnost účinně spolupracovat a komunikovat ve skupině.

Pořadatelem je Generální štáb AČR (Sekce rozvoje sil MO) a organizátorem Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově. Odehrával se v Kasárnách Dědice, VVP Březina, Raclavském údolí a okolí obce Baldovec


- AČR reprezentovalo 11 družstev: Vojenská policie Praha, 13. dělostřelecký pluk Jince, 43. výsadkový prapor Chrudim, 44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec, Univerzita obrany Brno „A" a „B", Vojenský obor Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha, 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice „A a „B", 72. mechanizovaný prapor Bučovice, 74. lehký motorizovaný prapor Přáslavice
- Zahraniční armády pak přijela reprezentovat 2 družstva: Istanbul Underwater Turkey a 4 Ranger Italy
- Novinkou byla účast družstva Aktivní zálohy (AZ) OS ČR a to AZ 43. výsadkového praporu Chrudim
- Pět družstev soutěž nedokončilo

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA /r
Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA, Armáda ČR

Knižné novinky