MO SR ukončilo testovanie vozidiel 4x4

Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie minulý týždeň ukončil testovanie bojových obrnených a viacúčelových taktických vozidiel 4x4. Výsledky testov budú v najbližších týždňoch analyzované odborníkmi. Po spracovaní budú súčasťou dokumentu, ktorý bude spolu s návrhom riešenia predložený na schválenie Bezpečnostnej rade SR a vláde SR do konca tohto roka.

Celkovo bolo vo VTSÚ testovaných 7 vozidiel, a to ALIGATOR MASTER 2, COBRA 2, EAGLE, EJDER YALCIN, GERLACH, PATRIOT a SHERPA Light APC. Vozidlo PERUN je v súčasnosti na testovaní pre Armádu Českej republiky, preto po dohode s výrobcom budú využité výsledky testovania z českého rezortu obrany.

Obstaranie bojových obrnených vozidiel/viacúčelových taktických vozidiel 4x4 vyplýva z Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030. Celkovo plánuje rezort obrany obstarať do 404 kusov tohto typu vozidiel v maximálnej sume 782,7 miliónov eur s DPH. Vozidlá by mali mať vojaci k dispozícii postupne až do roku 2024. Rovnako, ako v prípade vozidiel 8x8, chce ministerstvo obrany zapojiť do projektu v maximálnej možnej miere domáci obranný priemysel.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR /r

Knižné novinky