Turecká armáda

Problematická konfliktní situace na Blízkém a Středním východě zákonitě přitahuje pozornost k Turecku a jeho ozbrojeným silám. Ty za poslední roky zaznamenávají dramatický posun, zejména co se týče nové vojenské techniky, ale objevují se i znepokojivé otázky.

Turecká armáda totiž bývala tradičním strážcem sekulárního systému, ovšem tato její politická role zjevně vyhasla a turečtí vojáci již nedokážou bránit postupné islamizaci země.

Uplynulo už víc než pět a půl roku od doby, kdy jsme v ATM 1/2011 přinesli podrobný profil ozbrojených sil Turecké republiky, z hlediska počtu příslušníků druhých největších mezi státy NATO. Za zmíněnou dobu se ale mnohé změnilo. Blízký a Střední východ se samozřejmě ani tehdy neřadily mezi klidné regiony, avšak tzv. arabské jaro z nich udělalo takřka jednolitou válečnou zónu. Stále trvá krvavý konflikt v Sýrii, v němž se právě Turecko řadí mezi hlavní zahraniční aktéry, neboť současný turecký islamistický establishment vsadil na svržení prezidenta Asada a vítězství opozice skutečně mnoho. Angažmá v Sýrii zjevně zapadá do dlouhodobých záměrů Turecka, které se opět chce stát vůdčí mocností islámského světa, v čemž má samozřejmě hrát významnou roli turecká armáda. Právě ta armáda, která se desítky let starala o to, aby Turecko zůstalo sekulárním státem s co nejmenším vlivem náboženství. Mohou však reálné schopnosti Turecka skutečně stačit k naplnění jeho velkých ambicí?

Článek na autuální téma s podtitulkem Vojenská síla mezi Západem a islámem, který přiináší nejnovější číslo časopisu ATM, poračuje po této otázce částmi nazvanými Sekulární odkaz Kemala Atatürka; AKP a dramatická změna politiky; Partneři a odběratelé pro průmysl; Rozvoj obrněnců a dělostřelectva; Nemalé ambice tureckého letectva; Nové domácí třídy korvet a fregat; Odklon od Západu směrem k Asii. Materiál obsahuje i tabulku s počty Ozbrojených síl Turecké republiky a fotografie pocházejícíi z FNSS, MO Turecka, TAI a archivu redakce.

Více v ATM č. 9/2016. str. 4-7.

Knižné novinky