Ukončenie Ďalšieho odborného výcviku

Dňa 21. septembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov Ďalšieho odborného výcviku v Poddôstojníckom klube Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Do kurzu nastúpilo 18 profesionálnych vojakov z útvarov a zariadení OS SR.

Obsah kurzu poskytol budúcim veliacim poddôstojníkom vedomosti a zručnosti, ktoré budú potrebovať na nových funkciách. Vďaka snahe veliteľského a inštruktorského zboru Poddôstojníckej akadémie a v rámci kompetencie hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša bol výcvik v predmetnom kurze obohatený o prednášky veliacich poddôstojníkov podriadených útvarov PS OS SR.

Slávnostné vyradenie bolo vykonané za prítomnosti zástupcu veliteľa Poddôstojníckej akadémie štábneho nadrotmajstra Jána Čmelíka ako aj veliteľského a inštruktorského zboru Poddôstojníckej akadémie a pozvaných hostí. Za najlepšieho absolventa kurzu bol vyhlásený rotmajster Daniel Dobiáš, príslušník 12. mechanizovaného práporu Nitra.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Foto: PA - Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania Pozemných síl OS SR /r

Knižné novinky