Strelecká súťaž riaditeľa VP SR

Dňa 19. septembra 2018 sa v priestoroch Odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová – Hronsek uskutočnil 22. ročník streleckej súťaže riaditeľa Vojenskej polície a 12. ročník Memoriálu pplk. Ľuboša Beláka, ktorú zahájil zástupca riaditeľ vojenskej polície pplk. Ing. Valentín CEBO.

Súťaže sa, okrem príslušníkov Vojenskej polície, zúčastnilo 45 strelcov z radov Policajného zboru SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenskej telovýchovnej jednoty, Horskej a záchrannej služby a Vojenskej polície ČR. Súťažiaci plnili úlohy ako jednotlivci a taktiež ako dvojčlenné družstvá, pričom sa na štyroch parkúroch okrem presnej streľby z rôznych pozícií museli vysporiadať aj s fyzickou záťažou.

Streleckú súťaž ukončil strelecký súboj o najrýchlejšieho strelca a titul „Najrýchlejší strelec“ získal rtm. Jaroslav Foľta, Vojenská polícia.

Výsledky po kategóriách:
Kategoria: „ Majster bojovej streľby“
1. rtm. Vladimír Fecura, Vojenská polícia
2. rtn. Miloš Halecký, Vojenská polícia
3. rtm. Jaroslav Foľta, Vojenská polícia

Kategória: „ Najlepšie družstvo“
1. rtm. Vladimír Fecura a rtm. Jaroslav Sobek, Vojenská polícia
2. rtm. Jaroslav Foľta a rtn. Miloš Halecký, Vojenská polícia
3. ppor. Michal Bulla a práp. Ondrej Bahýl, ÚVVaÚVTOS B. Bystrica

Kategória: „Najlepší strelec Vojenskej polície“
1. rtm. Vladimír Fecura
2. rtn. Miloš Halecký
3. rtm. Jaroslav Foľta

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR /r

Knižné novinky