Konferencia veliteľov VP krajín NATO

V dňoch 17. až 21. septembra sa v Sofii, Bulharská republika, uskutočnila konferencia veliteľov vojenských polícií krajín NATO (MP CC) za účasti prizvaných hostí z krajín participujúcich v projekte Partnerstvo za mier a hostí z veliteľských štruktúr NATO (ACO, ACT, JFC Brunssum) a centier výnimočnosti NATO MP COE a NATO SP COE.

Spolu sa tejto konferencie zúčastnilo 32 delegácií z vyššie uvedených krajín a organizácií, pričom zahájiť túto konferenciu dňa 18. 9. 2018 prišiel podpredseda vlády a minister obrany Bulharskej republiky Krasimir Karakachanov.

Cieľom rokovaní MP CC bolo oboznámenie najvyšších predstaviteľov vojenských polícií so súčasnou bezpečnostnou situáciou z pohľadu zástupcov vojenských polícií vo veliteľských štruktúrach NATO (k tejto problematike vyjadrovali predstavitelia ako napríklad ACO Provost Marshal plukovník Daniel Noort, zástupca z veliteľstva ACT pre oblasť vojenských polícií podplukovník Immanuel von Loeper) a taktiež viacerí velitelia vojenských polícií NATO a PfP predniesli svoje príspevky k bezpečnostným výzvam ktorým čelia vo svojich regiónoch(krajinách) alebo boli predstavené nové štruktúry, reorganizačné zmeny veliteľmi vojenských polícií.

Podnetné bolo vystúpenie poradcu US Provost Marshala brigádneho generála Geralda Reimersa k problematike využitia biometrie v podmienkach vojenskej polície a to hlavne potrebe zdieľania informácií v tejto oblasti s účelom predchádzania možným bezpečnostným hrozbám zo strany teroristický organizácií.

Taktiež počas tohto zasadania došlo ku zmene predsedníctva v štruktúre Military Police Panel a to odovzdaním tejto pozície odstupujúcou krajinou Talianskou republikou nástupníckej krajine Spolkovej republike Nemecko. Na záver ceremoniálu odovzdania/prevzatia zástupcovia Vojenskej polície Slovenskej republiky informovali hostí o skutočnosti, že nadchádzajúce rokovanie, teda konferencia veliteľov/riaditeľov vojenských polícií NATO bude organizovaná Slovenskou republikou a to v mesiaci september 2019 v Bratislave, Slovenská republika.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR /r

Knižné novinky