Miesto činu 2018

V dňoch 12. a 13. septembra 2018 Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky usporiadal odbornú policajnú súťaž „Miesto činu 2018“ v priestoroch školiaceho strediska Slovenskej pošty, a.s. Belušské Slatiny.

Usporiadatelia vytvorili 12 identických miest s modelovou situáciou obzvlášť závažného zločinu, na ktorých si zmerali sily 3 výjazdové skupiny z Českej republiky, 8 výjazdových skupín zastupujúcich jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru Slovenskej republiky a výjazdová skupina Vojenskej polície Odboru policajného výkonu Prešov zložená z veliteľa výjazdovej skupiny kpt. Ing. Mareka Makana, kriminalistického technika rtm. Radoslava Gímeša a ďalšieho člena výjazdovej skupiny por. Ing. Martina Andráša. Súťaže sa zúčastnili aj príslušníci Oddelenia odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Vojenskej polície Trenčín npor. Ing. Peter Házy a nrtm. Marian Oravec.

Úlohou výjazdových skupín bolo vyhľadať a zaistiť nainscenované kriminalistické stopy s použitím kriminalisticko-technických metód, ktoré by viedli k odhaleniu páchateľa a objasneniu spôsobu spáchania trestného činu. Činnosť jednotlivých výjazdových skupín na zinscenovanom mieste činu hodnotila rozhodcovská komisia zložená z odborníkov Policajného zboru.

Príslušníci Vojenskej polície v silnej konkurencii výjazdových skupín Policajného zboru Slovenskej republiky a Polície Českej republiky obstáli. Na mieste činu vyhľadali a zaistili nainscenované kriminalistické stopy a z odbornej súťaže si odniesli nové poznatky a postupy, ktoré využijú v praxi na mieste činu a pri objasňovaní trestných činov v rezorte Ministerstva obrany.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR /r

Knižné novinky