Osobité nahlédnutí do unikátní zkušebny VTÚ

Jedním z odborných pracovišť odštěpného závodu Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov je zkušebna potápěčské techniky. Zkušebna má unikátní technické vybavení a díky tomu může jako oprávněný subjekt provádět certifikaci jak dýchacích přístrojů pro potápěče, tak suchých a mokrých obleků pro potápěče a záchranných vest. Svoje služby nabízí nejen v rámci resortů ministerstva obrany a ministerstva vnitra, ale i civilním zákazníkům.

Mezi nejčastější speciální činnosti zkušebny VTÚ patří měření potápěčských dýchacích přístrojů na tlakový vzduch s otevřeným okruhem podle ČSN EN 250:2014, dále revize ocelových tlakových nádob k přepravě plynů (vzduch, dusík a oxid uhličitý) do objemu 50 litrů se zkušebním přetlakem do 59 MPa a samostatnou kontrolu a čištění tlakových nádob, plnění tlakových nádob vzduchem s čistotou vzduchu ČSN EN 12021:2014, simulované sestupy potápěčů do hloubky 60 m v suché i mokré části hydraulického simulátoru HS-60, volné sestupy potápěčů do hloubky 7 m v potápěčské věži, přezkoušení odolnosti přístrojů a zařízení proti tlaku do 0,6 MPa na vzduchu i ve vodě.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Milan Bezděk, Vojenský technický ústav
Ilustrační foto: archiv o. z. VTÚPV Vyškov

Knižné novinky