Ocenenie maďarským ambasádorom

Zástupca náčelníka generálneho štábu, generálmajor Miroslav Kocian a plukovník v.v.. Jozef Zekucia - prvý veliteľ NFIU SVK boli v stredu 12. septembra ocenení medailou za zásluhy počas služby – zlatý stupeň ambasádorom Maďarska.

Medaila bola udelená ako uznanie za prácu na posilňovaní bilaterálnych vojenských vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom a za aktívne plnenie spoločných úloh a za odhodlanú prácu na posilňovaní spolupráce vyšehradskej skupiny a vzťahov medzi slovenskou a maďarskou armádou.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: NFIU SVK, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky