Pozvánka na Deň otvorených dverí v UHL

Pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky organizuje Úrad hlavného lekára Ružomberok Deň otvorených dverí (DOD) svojho pracoviska v Liptovskom Mikuláši.

Miesto konania DOD: Pod stráňami 1, Liptovský Mikuláš, mestská časť Liptovská Ondrašová.

Čas konania DOD: 21. septembra 2018 od 8.30 do 14.00 h.

Na Dni otvorených dverí budú prezentované:
- História Úradu hlavného lekára (Vojenského zdravotníctva),
- Statické ukážky našej techniky a ručných zbraní,
- Dynamické ukážky poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v boji,
- Poľná nemocnica.

Text: mjr. Ing. Daniel Macek /r
Foto: Úrad hlavného lekára OS SR

Knižné novinky